ΜARTECMA και DCSI για τις τεχνικές προκλήσεις των scrubbers

ΜARTECMA και DCSI για τις τεχνικές προκλήσεις των scrubbers

112
ΜARTECMA και DCSI για τις τεχνικές προκλήσεις των scrubbers

Με την ευκαιρία της συνεδρίασης της ελληνικής Ένωσης Τεχνικών Διευθυντών Ελληνικών Ναυτιλιακών Εταιρειών (MARTECMA) την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 στις 19:00, στο Angelicoussis Group Auditorium (οδός Δοϊράνης 216-226), η εταιρεία DCSI Ltd προσκαλεί για συμμετοχή στην παρουσίαση με το παρακάτω θέμα:

Διορθώνοντας τα προβλήματα κατά την εγκατάσταση των scrubbers:

1) Τεχνικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια των σταδίων εγκατάστασης των scrubbers,

2) Πώς το ναυπηγείο (μαζί με τους πλοιοκτήτες και τους κατασκευαστές) κατάφερε να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα,

3) Πώς μπορούν οι πλοιοκτήτες να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.