Εξελίξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εξελίξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

88
Εξελίξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται εντός των επόμενων ετών να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές πηγές ενέργειες συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα καθώς το κόστος τους εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνο των ορυκτών καυσίμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την International Renewable Energy Agency (IRENA), μέσα στα επόμενα δύο χρόνια τα κόστη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, θα κυμαίνονται στα 3 λεπτά/κιλοβατώρα.

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη της IRENA, οι λόγοι που έχουν ωθήσει στη μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ανταγωνιστικότητα στην αγορά και η ύπαρξη πιο πεπειραμένων πλέον ειδικών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αποτελούν τις πιο διαδεδομένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντούτοις σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και η υδροδυναμική, η βιοενέργεια αλλά και η γεωθερμική. Υπολογίζεται ότι πάνω από $1 τρις έχει επενδυθεί παγκοσμίως στην βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ έχουν δημιουργηθεί περίπου 10 εκατ. θέσεις εργασίας.