Ο τουρισμός αποδεικνύεται χρυσοφόρος για την ελληνική οικονομία

Ο τουρισμός αποδεικνύεται χρυσοφόρος για την ελληνική οικονομία

87
Ο τουρισμός αποδεικνύεται χρυσοφόρος για την ελληνική οικονομία

Ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρα μας, έφερε στα κρατικά ταμεία 52,3 δις ευρώ κατά την περίοδο 2009-2016 από φορολογικά έσοδα ενώ παρήγαγε €105 δις Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και €92 δις εισοδημάτων, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός μεταφράζεται στο 1/10 των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας για το 2016. Παράλληλα στην μελέτη σημειώνεται ότι η συνολική φορολογική απόδοση του κλάδου αυξήθηκε κατά 20% από το 40,8% στο 60,8%.

Ο τουρισμός συμβάλλει με περισσότερο από 8% στην δημιουργία Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο σύνολο της οικονομίας και σχεδόν με 12% σε αυτή του ιδιωτικού τομέα, αποτελώντας μία από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες στην χώρα μας, η οποία μάλιστα αναπτύσσεται ραγδαία από το 2013 και μετά.