Χ. Βαφειάς: Ιδανική η επένδυση στη μετοχή της StealthGas

Χ. Βαφειάς: Ιδανική η επένδυση στη μετοχή της StealthGas

283
Χ. Βαφειάς: Ιδανική η επένδυση στη μετοχή της StealthGas

Tα οικονομικά της αποτελέσματα για τo β’ τρίμηνο του 2018, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, ανακοίνωσε η StealthGas.

Συγκεκριμένα τα έσοδα της εταιρείας κατά το εν λόγω διάστημα ανήλθαν στα $43,4 εκατ. αυξημένα κατά $4,1 εκατ. ή 10,4% συγκριτικά με τα $39,3  εκατ. του β’ τριμήνου του 2017.  Παράλληλα η StealthGas κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων $20 εκατ. όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κινήθηκαν στα $15,5 εκατ.

Επιπρόσθετα της προσαρμοσμένα της έσοδα για το β’ τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν στα $3,6 εκατ., αριθμός που μεταφράζεται σε $0,09/μετοχή όταν ένα χρόνο πριν η εταιρεία κατέγραφε προσαρμοσμένα έσοδα $1,5 εκατ. ή 0,04/μετοχή.

Ωστόσο κατά το ίδιο διάστημα η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία κατέγραψε ζημίες απομείωσης της τάξης των $3,8 εκατ. για πέντε πλοία της με τις συνολικές της ζημίες να διαμορφώνονται εν τέλει στα $0,4 εκατ., μειωμένα σαφώς από τα $1,7 εκατ. του β’ τριμήνου του 2017.

Όσον αφορά το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτος η StealthGas κατέγραψε έσοδα ύψους $83,1 εκατ. Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της StealthGas,  Michael Jolliffe, τόνισε ότι ενώ η ναυλαγορά στον εν λόγω κλάδο κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, το β’ τρίμηνο του έτους ήταν αρκετά ισχυρό για την εταιρεία του καθότι πέτυχε λειτουργική αξιοποίηση 97,8%, η οποία αποτελεί την κορυφαία της επίδοση από το 2014.

Από την πλευρά του o CEO της StaelthGas, Χάρης Βαφειάς, μιλώντας στη tradewinds τόνισε ότι η μετοχή της εταιρείας, η οποία διαπραγματεύεται στο Νasdaq, είναι η «φθηνότερη» μεταξύ των μετοχών του κλάδου και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική της αξία ενώ εκτίμησε ότι η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων θα της δώσουν την απαραίτητη ώθηση.

Τέλος ο κ. Βαφειάς απευθυνόμενος σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην αγορά των LPG ανέφερε ότι η μετοχής της StealthGas αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή με το χαμηλότερο ρίσκο εξαιτίας της μεγάλης αξίας του στόλου της εταιρείας αλλά και της μικρής μόχλευσης.