Τις καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας της δεκαετίας κατέγραψε ο ΟΛΠ

Τις καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας της δεκαετίας κατέγραψε ο ΟΛΠ

185
Τις καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας της δεκαετίας κατέγραψε ο ΟΛΠ

Κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  και η Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017, το οποίο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανέρχεται σε €0,1712 ανά μετοχή, έναντι € 0,0892 για την προηγούμενη χρήση.

Ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθε σε €111,5 εκ. την εταιρική χρήση 2017 έναντι €103,5 εκ. της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε €21,2 εκ. έναντι  €11,0 εκ. της χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε €11,3 εκ. έναντι των €6,7 εκ. της χρήσης 2016. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση κερδοφορίας της Εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία.

Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu : “Το 2017 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας Διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά και σημαδεύτηκε από θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε. Η βελτίωση αυτή μάλιστα έχει αρχίσει και φαίνεται ήδη από τους πρώτους μήνες του 2018, το οποίο αναμένεται να είναι μια ακόμη θετική χρονιά”.

Επίσης σχετικά με την πορεία του επενδυτικού προγράμματος ο κ. Fu Chengqiu ανέφερε ότι: “Έχουμε καταθέσει το Master Plan του λιμένος στους αρμόδιους φορείς και αναμένουμε την έγκριση της πολιτείας ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο”.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.