Προκήρυξη διαγωνισμού για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Δυτικών Κυκλάδων με Σύρο

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Δυτικών Κυκλάδων με Σύρο

70
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Δυτικών Κυκλάδων με Σύρο

Προς κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών που προέκυψαν στη σύνδεση των νήσων των Δυτικών Κυκλάδων με τη Σύρο ως συνέπεια της διακοπής των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.10317 για εκτέλεση εργασιών ετήσιας επιθεώρησης και συντήρησής του, το Υπουργείο Ναυτιλίας προέβη στην έκδοση δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με ναυτιλιακή εταιρεία.

Η πρόσκληση ήδη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον ιστότοπο του Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ:ΨΚΕ24653ΠΩ-ΝΨ7.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους των προκηρύξεων καθώς και των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δίδεται η δυνατότητα στην ανάδοχο εταιρεία να αντικαταστήσει το πλοίο της σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων με άλλο πλοίο της εταιρείας, το οποίο θα δηλώνεται με την προσφορά. Εφόσον δεν διαθέτει πλοίο αντικατάστασης, δύναται να δηλώσει πλοίο αναλόγων προσόντων άλλου πλοιοκτήτη, κατόπιν σχετικής έγγραφης συναίνεσής του. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται δυνατότητα πλοίου αντικατάστασης, δηλώνεται αυτό κατά την προσφορά και λαμβάνεται υπόψη στα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Φωτό: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.