Παραμένει κυρίαρχος ο ελληνόκτητος στόλος

Παραμένει κυρίαρχος ο ελληνόκτητος στόλος

664
Παραμένει κυρίαρχος ο ελληνόκτητος στόλος

Την υψηλότερη θέση παγκοσμίως συνεχίζει να κατέχει ο ελληνόκτητος στόλος, σε όρους DWT, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση για το 2017 που εξέδωσε πρόσφατα η Παγκόσμια Διάσκεψη Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD). Όπως απεικονίζεται και στον παρακάτω πίνακα, ο αριθμός των ελληνόκτητων πλοίων ανέρχεται σε 4.199, συνολικής χωρητικότητας 309 εκατ. περίπου τόνων. Σημαντικά αυξημένη καταγράφεται η συνολική χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου σε σχέση με πέρυσι, καθώς σύμφωνα με την έκθεση της UNCTAD του 2016 η συνολική χωρητικότητα των ελληνόκτητων πλοίων ανερχόταν τότε σε 293 εκατ. τόνους, περίπου.

UNCTAD 1

Σε ό, τι αφορά την φετινή έκθεση της UNCTAD, η Ιαπωνία κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, έχοντας στόλο από 3.901 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 223,86 εκατ. τόνων και η Κίνα την τρίτη θέση, με στόλο 5.206 πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 165,42 εκατ. τόνων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση του στόλου των πλοίων που διαθέτουν οι δέκα μεγαλύτερες πλοιοκτήτριες χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο σε δεξαμενόπλοια. Σε αντίθεση η Κίνα διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο από πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου παγκοσμίως, ενώ η Γερμανία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Οι ΗΠΑ και η Νορβηγία από την άλλη πλευρά διαθέτουν μεγάλο μερίδιο σε offshore πλοία.

UNCTAD 2

Η έκθεση της UNCTAD για το 2017 αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει ισχυρός, παρά τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί στη διεθνή ναυλαγορά.