Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για την Attica Group

Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για την Attica Group

155
Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για την Attica Group

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 112,04 εκατ. ευρώ (109,63 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2016) και ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 7,07 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 21,66 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016. Οι ζημίες μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 22,26 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2,20 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η ανωτέρω απόκλιση στην κερδοφορία, σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2016, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον όμιλο με ποσό άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

Στις 30 Ιουνίου 2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 47,46 εκατ. ευρώ  έναντι 51,22 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα έντεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του ομίλου ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων με αύξηση κατά 5,4% στους επιβάτες, κατά 9,9% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 2,3% στα φορτηγά οχήματα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), το μεταφορικό έργο των πλοίων του ομίλου, αυξήθηκε κατά 16,8% στους επιβάτες, κατά 14,2% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 3,5% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2016.

Στην ελληνική ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, το α΄ εξάμηνο του 2017, εκτελώντας συνολικά 4,8% περισσότερα δρομολόγια από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το μεταφορικό έργο του ομίλου αυξήθηκε κατά 4,3% στους επιβάτες, κατά 9,2% στα Ι.Χ. οχήματα, και κατά 1,7% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

Φωτό: Ναυτικά Χρονικά

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.