Προβλέψεις για τα απίθανα και τα πιθανά στο νέο πειθαρχικό κανονισμό του...

Προβλέψεις για τα απίθανα και τα πιθανά στο νέο πειθαρχικό κανονισμό του ΟΛΠ

445
Προβλέψεις για τα απίθανα και τα πιθανά στο νέο πειθαρχικό κανονισμό του ΟΛΠ

Ιδιαίτερα αναλυτικό, και περιληπτικό είναι το άρθρο 17 για τα πειθαρχικά παραπτώματα, του προτεινόμενου γενικού κανονισμού προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Η προηγούμενη εμπειρία αλλά και οι «θρύλοι» που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τα όσα διαδραματίζονταν στο λιμάνι του Πειραιά τις περασμένες δεκαετίες, ανάγκασαν τη νέα διοίκηση να είναι ιδιαίτερη προσεκτική. Σε τέτοιο βαθμό που ένας τυχαίος αναγνώστης θα έκανε λόγο για υπερβολές, ακόμα ίσως και για αστείες προβλέψεις.  Για παράδειγμα προτείνεται να αποτελεί παράπτωμα η απασχόληση κατά τις ώρες εργασίας σε προσωπικές ή ξένες προς το υπηρεσιακό καθήκον του ασχολίες. Το ίδιο και η χρησιμοποίηση υπηρεσιακών πληροφοριών, στοιχείων και υλικών για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή προς όφελος τρίτου, όπως και η επιδίωξη ή αποδοχή από τον εργαζόμενο οποιασδήποτε αμοιβής, ανταλλάγματος ή εύνοιας από πρόσωπο, του οποίου διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί τις υποθέσεις κατά την ενάσκηση του υπηρεσιακού καθήκοντος.

Με την ίδια λογική αντιμετωπίζεται και η άσκηση κριτικής των πράξεων ή των αποφάσεων των προϊσταμένων που γίνεται, εγγράφως ή προφορικώς, με σκόπιμη χρησιμοποίηση ανακριβών στοιχείων ή με προδήλως απρεπείς εκφράσεις.

Απαγορεύεται και η άμεση ή δια τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία που διενεργείται από την εταιρεία αλλά και η κάθε αναληθής βεβαίωση ή δήλωση του εργαζομένου προς την υπηρεσία και, ιδίως, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη προσόντων και απαιτούμενων στοιχείων για την κατάρτιση του προσωπικού μητρώου, εκτός αν η βεβαίωση ή δήλωση γίνεται για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου ή για την αποτροπή παράνομων διακρίσεων σε βάρος του.

Το ίδιο ισχύει και για τη παράνομη εξαγωγή από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας υλικών ή οποιουδήποτε αντικειμένου που ανήκει στην ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή της εταιρείας.

Παράπτωμα όμως θα είναι και η ενδεχόμενη κατανάλωση οποιωνδήποτε ποτών που περιέχουν οινόπνευμα, ανεξάρτητα από το είδος και την περιεκτικότητά τους, πριν ή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως και η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση. Ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και για το παράπτωμα της παραποίησης στοιχείων που αφορούν την πιστοποίηση της προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία ή ενέργειες που αποβλέπουν στην παραπλάνηση της Εταιρίας σχετικά με την πιστοποίηση αυτή.

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στον ΟΛΠ… «φυλάνε πλέον τα ρούχα τους για να έχουν τα μισά».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.