Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

38
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ο.Λ.Π Α.Ε, με ποσοστό απαρτίας 85,56%, με κύρια θέματα την Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και τη Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016, το οποίο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανέρχεται σε €0,0892 ανά μετοχή.

IMG_1579-1

Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Wan Min: «Το 2016 αναμφίβολα αποτελεί έτος αναφοράς για την ΟΛΠ Α.Ε., καθώς πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 51% του συνόλου των μετοχών του στον όμιλο της COSCO Shipping. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €103,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €11 εκ., με το καθαρό αποτέλεσμα να εμφανίζεται βελτιωμένο σχεδόν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας παρά την αρνητική συγκυρία».

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt Fu Chengqiu δήλωσε ότι: «Το 2016 η νέα Διοίκηση του ΟΛΠ διασφάλισε την ομαλή μετάβαση και αναδιοργάνωση της Εταιρείας και προετοίμασε την υλοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος. Το 2017 αποτελεί την πρώτη χρονιά οικοδόμησης και ανάπτυξης του νέου ΟΛΠ».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.