Το ΥΝΑΝΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για πλοηγούς

Το ΥΝΑΝΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για πλοηγούς

476
Το ΥΝΑΝΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για πλοηγούς

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής: δύο  θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, μία θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και μία θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 08/06/2017 μέχρι και 22/06/2017, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι εξετάσεις πρόκειται να ξεκινήσουν στις 16 Αυγούστου.

Για κάθε λεπτομέρεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr , όπου βρίσκεται αναρτημένο πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΥΝΑΝΠ να ενισχυθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η Πλοηγική Υπηρεσία και κυρίως ο Πλοηγικός Σταθμός του Πειραιά, το λιμάνι του οποίου γνωρίζει πλέον πολύ μεγάλη κίνηση.

Φωτό: hcg.gr