Δημιουργία «Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου»

Δημιουργία «Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου»

317
Δημιουργία «Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου»

Την περασμένη Δευτέρα υπογράφτηκε στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ (Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων) Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη δημιουργία «Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου» (MARINE LNG Network) με έδρα στην ΕΕΝΜΑ, από τους ακόλουθους οργανισμούς και ενώσεις: ΕΕΝΜΑ, ΣΕΕΝ, ΕΚΦΝ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, BV, DNV-GL, LR, RINA, BUNKERNET, EUROPA VENTURE, ΕΛΙΝΤ, ΕΚΕΤΑ. HEMEXPO, ΕΛΙΜΕ, Ο. Λ. ΒΟΛΟΥ.

Στόχος του Δικτύου θα αποτελέσει η ομαλή και η ταχεία ένταξη του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σύνολο των ναυτιλιακών καυσίμων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης αειφόρων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών πρόωσης για τη θαλάσσια μεταφορά ανθρώπων και αγαθών.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της ΕΕΝΜΑ, το MARINE LNG Network αποτελεί μία πρωτοβουλία συστηματικής συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα ΥΦΑ, μεταξύ των φορέων της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και της αγοράς ΥΦΑ κατά τα πρότυπα αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων. Το «Ναυτιλιακό Δίκτυο Φυσικού Αερίου» θα συμβάλει σημαντικά τόσο στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αειφορίας στον χώρο της ναυτιλίας, μέσω της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, όσο και στη μείωση των αέριων ρύπων από τα πλοία (οξείδια του θείου και του αζώτου, διοξείδιο του άνθρακα, αιωρούμενα σωματίδια).

Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης, κατά τη διάρκεια της Υπογραφής του Πρωτοκόλλου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Οι μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς δημιουργούν το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλίας. Οι προκλήσεις προσαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά για τα πλοία της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων». Ο ίδιος προσέθεσε ότι «Μέσω της συνεργασίας των φορέων στοχεύουμε στη δημιουργία γνώσης, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και στη κατάλληλη ενημέρωση προκειμένου ο πλοιοκτήτης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων να έχει στη διάθεση του γνώση για τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Το Marine LNG Network πιστεύω ότι θα καλύψει και σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπληρώσει το έλλειμμα πληροφόρησης για το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο που υπάρχει στην Ελλάδα».

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και Γενικός Γραμματέας της ΕΛΙΜΕ, κ. Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος, τόνισε ότι «η σημασία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου για την ελληνική λιμενική βιομηχανία είναι πολύ μεγάλη γιατί μεταξύ των άλλων προωθεί τον εκσυγχρονισμό των λιμένων και συμβάλλει στη κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών».

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.