Μείωση κύκλου εργασιών και κερδών το 2016 για την ΟΛΘ Α.Ε.

Μείωση κύκλου εργασιών και κερδών το 2016 για την ΟΛΘ Α.Ε.

55
Μείωση κύκλου εργασιών και κερδών το 2016 για την ΟΛΘ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ ενέκρινε στις 27.04.2017 τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2016 έως 31.12.2016. Σύμφωνα με αυτές, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2016 ανήλθε σε 48.061.529 ευρώ έναντι των 50.881.605 ευρώ του 2015, σημειώνοντας μείωση 5,54%. Σε ότι αφορά τους επιμέρους τομείς του λιμένα, υπήρξε μείωση των πωλήσεων του Συμβατικού Λιμένα κατά -10,95%, των πωλήσεων ΣΕΜΠΟ κατά -3,46%, και τoυ Επιβατικού Λιμένα σε ποσοστό -9,15% . Ο τομέας Εκμετάλλευσης Χώρων, παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών του κατά 16,80% λόγω αύξησης των εσόδων από την εκμετάλλευση parking.

Η μείωση των πωλήσεων ΣΕΜΠΟ οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 καθώς και στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μας το μήνα Δεκέμβριο. Η μείωση στις πωλήσεις του Συμβατικού Λιμένα, πέραν των παραπάνω αιτίων, οφείλεται επίσης στο κλείσιμο της σιδηροδρομικής γραμμής στην Ειδομένη για ικανό χρονικό διάστημα εξαιτίας των προσφύγων αλλά και σε εξωγενείς παράγοντες (αναστολή λειτουργίας μεγάλης χαλυβουργικής μονάδας στην Βόρεια Ελλάδα, πτώση των διεθνών τιμών μεταλλευμάτων/χαλυβουργικών προϊόντων). Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2016 υπήρξαν 32 συνεχόμενες ημέρες απεργίας και επιπλέον 4 εβδομάδες αποχή από την εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις υπερωρίες, λόγω την ιδιωτικοποίησης της εταιρίας. Επίσης, επί 67 ημέρες παρέμεινε κλειστή η σιδηροδρομική σύνδεση προς τα Σκόπια δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά χύδην και γενικού φορτίου, ενώ για 20 ημέρες περίπου παρέμεινε κλειστή η οδική σύνδεση προς τη Βουλγαρία αποκλείοντας τη μεταφορά containers.

Σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας αυτό μειώθηκε κατά 2,48% σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού κατά 0,95% εξαιτίας της συνεχιζόμενης εφαρμογής του Νόμου 4024/2012 και της αποχώρησης προσωπικού.

Ως αποτέλεσμα της μείωσης των πωλήσεων, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό των € 22.171.088,30 (έναντι € 24.333.038,56 το 2015) παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 8,88%. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 21.081.796,50 (έναντι € 24.514.351,69 το 2015) παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 14,00% ενώ μετά από φόρους στο ποσό των € 14.084.474,47 (€ 17.915.015,70 το 2015) παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 21,38%.

Να αναφερθεί ότι κατά την κλειόμενη χρήση, μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης εξυπηρετήθηκαν 6.119.717 τόνοι εμπορευμάτων έναντι 6.904.174 το 2015 (-11,36%), 344.316 εμπορευματοκιβώτια (Teu’s) έναντι 351.741 το 2015, 1.828 πλοία έναντι 1.983 το 2015 και 69.508 επιβάτες έναντι 26.356 το 2015. Με τα δεδομένα αυτά, μείωση σε σχέση με το 2015 εμφάνισε η διακίνηση χύδην φορτίων κατά 29,66%, το γενικό φορτίο αύξηση κατά 23,61%, η κίνηση των πλοίων μείωση κατά 7,82%, η κίνηση φορτίων RO-RO μείωση κατά 6,94%, τα μοναδοποιημένα φορτία (Ε/Κ) παρουσίασαν μείωση κατά 2,11% σε Teu’s ενώ η κίνηση των επιβατών παρουσίασε αύξηση κατά 163,73%.

Φωτό: thpa.gr

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.