Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

85
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με πλειοψηφικές συμμετοχές σε ηγέτιδες εταιρίες, ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2016 τα οποία παρουσιάζουν Ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 268,61 εκατ. έναντι Ευρώ 277,63 εκατ. στη χρήση 2015 και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 70,03 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 80,70 εκατ. στη χρήση 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 20,25 εκατ. έναντι Ευρώ 33,18 εκατ. στη χρήση 2015. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν σε σημαντικό βαθμό τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές.
Στις 31.12.2016, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 51,22 εκατ. (Ευρώ 71,56 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015). Σημειώνεται ότι εντός του 2016 ο Όμιλος προχώρησε στην καταβολή ποσού Ευρώ 49,95 εκατ. για την αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων.
Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 547,91 εκατ. (Ευρώ 565,52 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015).
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2016 ανέρχεται σε Ευρώ 255,44 εκατ. (Ευρώ 285,26 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015) από τα οποία Ευρώ 229,81 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 243,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015) και Ευρώ 25,64 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ευρώ 41,53 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015).
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2016 σε Ευρώ 401,59 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 2,10 ανά μετοχή.
Το έτος 2016 ήταν ένα σημαντικό έτος στη στόχευση για εξωστρέφεια και επέκταση των εργασιών του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτής της στόχευσης ο Όμιλος σύναψε συμφωνία με μια εκ των κορυφαίων τραπεζών του Μαρόκου, την «BMCE Bank Of Africa Group» (BMCE) για την εκμετάλλευση θαλασσίων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της Ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας «AFRICA MOROCCO LINKS» (AML).
H AML άρχισε τη δραστηριοποίηση της στα τέλη Ιουνίου 2016 με τη δρομολόγηση πλοίων στη Γραμμή Tanger Med (Μαρόκο)-Algeciras (Ισπανία) και πρόσφατα ενίσχυσε το στόλο της με την απόκτηση του πλοίου Morocco Star.
Το Morocco Star έχει ολικό μήκος 152 μέτρα, υπηρεσιακή ταχύτητα 20 κόμβους και μεταφορική ικανότητα 935 επιβατών και 230 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή 43 φορτηγών οχημάτων.
Το πλοίο μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση παρέχει στο επιβατικό κοινό αναβαθμισμένες υπηρεσίες και όλες τις σύγχρονες ανέσεις για ένα άνετο, πολυτελές και γρήγορο ταξίδι, διαθέτοντας 113 καθίσματα αεροπορικού τύπου, εστιατόριο Self-Service, 2 bars, 4 σαλόνια και 1 κατάστημα δώρων.
Στα σχέδια της Διοίκησης περιλαμβάνεται η περαιτέρω εδραίωση της AML στην αγορά και η ενίσχυση του στόλου της.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα ιδιόκτητα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία από τα οποία τα τρία δρομολογήθηκαν στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Επίσης, έχει ναυλώσει από το 2015, με μακροχρόνια σύμβαση, το πλοίο Blue Galaxy το οποίο δρομολογεί στη γραμμή Πειραιάς- Κρήτη.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου μειώθηκε κατά 10,2% στους επιβάτες και αυξήθηκε κατά 4,3% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 7,4% στα φορτηγά οχήματα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2015.
Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με τρία πλοία. Στην αγορά αυτή το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast I και Superfast II (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), μειώθηκε κατά 3,7% στους επιβάτες, κατά 0,8% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 1,3% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με τη χρήση 2015.
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Κρήτη και Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτελώντας συνολικά 1,1% λιγότερα δρομολόγια από το 2015, το μεταφορικό έργο του Ομίλου μειώθηκε κατά 10,8% στους επιβάτες, και αυξήθηκε κατά 5,1% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11,9% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

Η Διοίκηση συνεχίζει να εξετάζει σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες διεθνείς αγορές.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.