Τα οικονομικά αποτελέσματα των Μινωικών Γραμμών

Τα οικονομικά αποτελέσματα των Μινωικών Γραμμών

68
Τα οικονομικά αποτελέσματα των Μινωικών Γραμμών

Το εννεάμηνο του 2016, συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 128,0 εκ., ενώ  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 36,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση € 5,3 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 24,4 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση € 6,8 εκ., σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Επιπρόσθετα, κατά την 30/9/2016, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 284,0 εκ. (€ 2,65 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα € 162,4 εκ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 31,0 εκ.

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2016, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι οι επιλογές της Εταιρείας κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της αξίας της.

Μεταφορικό έργο

Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη
Η Εταιρεία το εννεάμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα – Ηγουμενίτσα –Αγκώνα – Τεργέστη), επιτυγχάνοντας υψηλά εμπορικά μερίδια, σε μια πολύ ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία  διακίνησε συνολικά 322 χιλ. επιβάτες, 82 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 54 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια στη συγκεκριμένη αγορά της Αγκώνα διαμορφώθηκαν στο 49,6% για τους επιβάτες, 46,7% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 55,2% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)
Στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή.

Το εννεάμηνο του 2016, η Εταιρεία διακίνησε 528 χιλ. επιβάτες, 78  χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 45 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν περίπου σε 65,4% για τους επιβάτες, 63,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 47,1% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Τρέχουσες  Εξελίξεις

Το Φεβρουάριο του 2016 η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρεία «Hellenic Seaways» και προχώρησε στην αγορά μετοχών της από μετόχους.

H διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας συνεχίζεται, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό κεφάλαιο της «Hellenic Seaways» έχει διαμορφωθεί στα επίπεδα του 48,4%.

Φωτό: ΑΠΕ (ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Γ.)

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.