Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2016 της Attica Group

Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2016 της Attica Group

66
Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2016 της Attica Group

Η Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με πλειοψηφικές συμμετοχές σε ηγέτιδες εταιρίες, ανακοινώνει βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2016 τα οποία παρουσιάζουν Ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 215,98 εκατ. έναντι Ευρώ 222,47 εκατ. το εννεάμηνο 2015 (μείωση κατά 2,9%) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 62,35 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 72,86 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2015.

Η ανωτέρω απόκλιση πωλήσεων σε σχέση με το εννεάμηνο του 2015 σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 26,50 εκατ. έναντι Ευρώ 34,50 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.

Στις 30.9.2016 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 50,43 εκατ.  έναντι Ευρώ 71,55 εκατ. στις 31.12.2015. Η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξόφληση πρόσθετων δανειακών υποχρεώσεων τον περασμένο Μάιο ύψους Ευρώ 27,4 εκατ. με συνέπεια τη μείωση των σχετικών χρηματοοικονομικών εξόδων.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 3,37 εκατ. επιβάτες, έναντι 3,73 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, 500 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 481 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 224 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 206 χιλ. το εννεάμηνο του 2015. Εκτελέστηκαν συνολικά 1,3% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το εννεάμηνο 2015.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Διοίκηση συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων και περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. Ειδικότερα, στα άμεσα σχέδια του Ομίλου είναι η ενίσχυση της νεοσυσταθείσας εταιρίας Africa Morocco Links (AML) με σκοπό την επέκταση της δραστηριότητας της σε νέες γραμμές μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης.

Φωτο: ΑΠΕ/ ΜΠΕ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ Π

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.