Ανοιχτή πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον...

Ανοιχτή πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον Ο.Λ.Ν.Ε

88
Ανοιχτή πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον Ο.Λ.Ν.Ε

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. 540, της Υπουργικής Απόφαση αρ.3112.7-4/83048/16, με την οποία αναδιοργανώνεται προσωρινά και μεταβατικά το Δ.Σ. του Ο.Λ. Ν. Ευβοίας, μέχρι την επιλογή του νέου Δ.Σ. και μετά από την παραίτηση του κ. Αθανάσιου Τσέργα, από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας, ακολουθώντας διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, προχώρησε σε Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Να σημειωθεί ότι, ο νόμος δεν επιβάλλει την προκήρυξη πρόσκλησης για την επιλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον Ο.Λ.Ν.Ε
Σύμφωνα με την πρόσκληση στην επιλογή των υποψηφίων, εκτός από τα τυπικά προσόντα -πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα- θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία τους στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, της λιμενικής βιομηχανίας, της οικονομίας, στη διοίκηση-οργάνωση και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και Οργανισμών, με σκοπό την επίτευξη των προγραμματικών στόχων της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. κ.α.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ως Πρόεδρο και ως μέλη: β) την Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, γ) τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση καταλόγου τουλάχιστον τριών (3) υποψηφίων και θα κυρωθεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13.30 στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.