Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Attica Α.Ε. Συμμετοχών

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Attica Α.Ε. Συμμετοχών

203
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Attica Α.Ε. Συμμετοχών

 

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Α.Ε. Συμμετοχών με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.591.807 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,53% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.  Στις σημαντικότερες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται:

1.    Η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015. Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα.

2.    Η εκλογή του κ. Εμμανουήλ Ξανθάκη ως νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Μάρκου Φόρου κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27/2/2016.

3.    Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

–      Κυριάκος Δ. Μάγειρας                      Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

–      Μιχάλης Γ. Σακέλλης                        Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

–      Σπυρίδων Χ. Πασχάλης                    Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

–      Ηρακλής Ι. Σιμιτσιδέλλης                   Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

–      Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης               Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

–      Εμμανουήλ Δ. Ξανθάκης                  Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

–      Αλέξανδρος Θ. Εδιπίδης                   Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλο

4.   Η μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Καλλιθέας, Αττικής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.