Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΟΛΘ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΟΛΘ Α.Ε.

63
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΟΛΘ Α.Ε.

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. στην Αποθήκη Δ’ στην Α’ Προβλήτα του λιμένος με την εκπροσώπηση του 79,9% των κατόχων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεία. Οι σημαντικότερες αποφάσεις που επικυρώθηκαν αφορούσαν:
α) την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,522 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 18.07.2016, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 19.07.2016 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 22.07.2016.
β) Έγκριση δαπανών για: 1) την εκπόνηση των μελετών που αφορούν την ολοκλήρωση του έργου «Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό» μέχρι του ποσού των 400.000€ όταν αυτές συμβασιοποιηθούν 2) την πληρωμή της δαπάνης για τη διαχείριση των μελετών από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ύψους 10% επί της αμοιβής των μελετών και 3) την ανακατασκευή του κτηρίου του Απεντομωτηρίου για τη δημιουργία Υποδομών Φυτό-υγειονομικών Ελέγχων στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαπίστευση του ΟΛΘ ως Designated Port Entry και να εξασφαλιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η δημόσια υγεία.
γ) την εκλογή των κ.κ. Άγγελου Βλάχου, Παναγιώτη Καρδαρά, και Δημήτριου Μπίκα, ως μη εκτελεστικά μέλη (αποφάσεις Δ.Σ. 6278/01.07.2015 και 6378/23.10.2015) σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αλέξανδρου Χλωρού, Αναστάσιου Κανταρά και Γεωργίου Λαζαρίδη. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση επικυρώθηκε ο ορισμός του κ. Κωνσταντίνου Καρούλη – (εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.