Ο πλους της τριήρους “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Ο πλους της τριήρους “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

147
Ο πλους της τριήρους “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Φωτογραφικό υλικό από τον πλου της τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ την Τρίτη 24 Μαΐου 2016, με πλήρωμα μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).