Η διάδοση και η ανάπτυξη της Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα

Η διάδοση και η ανάπτυξη της Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα

209
Η διάδοση και η ανάπτυξη της Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία, οι προοπτικές της διάδοσης και της ανάπτυξης της Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα προκάλεσαν ζωηρή συζήτηση με σχόλια όπως:
«Η υπάρχουσα ναυτιλιακή κρίση δεν αφήνει περιθώρια για αλλαγή των συνήθων όρων ναυλώσεων»
«Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και διστακτικότητα για νέες προσεγγίσεις»
«Αστήρικτοι φόβοι εμπιστευτικότητας στον Ελλαδικό Ναυτιλιακό χώρο»
«Οι Εταιρείες που ελέγχουν τα πλοία Ελληνικών συμφερόντων δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τη στηρίξουν»
«Δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια για την κατάλληλη προβολή»
«Δεν υπάρχει υποστήριξη από το κράτος»
«Τα δικηγορικά γραφεία ακολουθούντες τις ήδη συμφωνημένες ρήτρες προωθούν τις Διαιτησίες και τις Διαμεσολαβήσεις κυρίως στο Λονδίνο, όπου υπάρχει μακρά παράδοση»
«Το γενικό αρνητικό κλίμα κατά της Ναυτιλίας στην Ελλάδα, παρά την αναμφισβήτητη, άμεση και έμμεση συμμετοχή της στον κρατικό προϋπολογισμό και καθοριστικής προσφοράς θέσεων εργασίας>>
«Αρνητικά φαινόμενα στον τομέα απόδοσης της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα»
Σημειώθηκε ότι, παρόλο που η έλλειψη πόρων είναι ανασταλτικός παράγων για το αναγκαίο marketing, η Ένωση έχει γίνει αρκετά γνωστή στον Ελληνικό και Διεθνή ναυτιλιακό χώρο μέσω :
α) δημοσιεύσεων άρθρων των μελών της στα ναυτιλιακά media
β) συμμετοχής ως υποστηρικτικός οργανισμός διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων με πολυάριθμη συμμετοχή, όπου διανέμεται και ενημερωτικό υλικό
γ) ομιλιών μελών σε συνέδρια και σχολές, καθώς και συνεντεύξεις στον τύπο
δ) διανομής, αφενός μεν δελτίων τύπου με κοινοποιήσεις σε πολλές οργανώσεις, αφετέρου δε ενημερωτικού υλικού
Επίσης, τονίστηκε ότι πρόσφατα με το άρθρο 52 παρ. 1,2 του ν. 4150/2013 προβλέφθηκε ρητά ότι οι διαφορές από ναυλώσεις ή θαλάσσιες μεταφορές του ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ δημοσίου συμφέροντος μπορούν να επιλύονται με διαιτησία, με ρητή μάλιστα αναφορά στη διαιτησία της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία.
Τα συμπεράσματα ήταν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ακόμα για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης, όπου η ενεργή συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μελών μπορούν να αποβούν αποτελεσματικά χωρίς να απαιτούν μεγάλο κόστος, σ’ αυτό το στάδιο ύφεσης της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς.
Είναι πραγματικά λυπηρό ότι κατά τη δύσκολη περίοδο που διέρχονται οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρίες, ιδιαίτερα οι μικρότερες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα εξοντωτικά αναγκαία νομικά έξοδα, αδυνατούν να υπερασπίσουν τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα τους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα αρνησιδικίας.
Αυτό το ρόλο μπορεί κάλλιστα να καλύψει μερικώς η Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία!
Οι κανόνες Uncitral που διέπουν τη διεθνή διαιτησία στην Ελλάδα, επίσης η ευελιξία επιλογής Διαιτητών, όπως και το μικρότερο κόστος, την καθιστούν πολύ ελκυστική.
Η Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία υποστηρίζει ένθερμα την ουσιαστική δημιουργία και σωστή λειτουργία του Πειραϊκού Cluster και εδραιώνει συνέργιες με τις Ενώσεις των Ναυλομεσιτών, Ναυτιλιακών Δικηγόρων, Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων κλπ. ώστε επί τέλους η υπάρχουσα πολύτιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία να αποτελέσει μοχλό εξωστρέφειας και μεγαλύτερης ανάπτυξης.
Αναλαμβάνει δε την πρωτοβουλία, να διερευνήσει, στο άμεσο μέλλον το, κατ’ αρχάς, ενδιαφέρον από τους λοιπούς Ελληνικούς Ναυτιλιακούς Οργανισμούς, ώστε να δημιουργηθεί, ένα ισχυρό αντίβαρο στη Παγκόσμια Αγορά, αντίστοιχο με το βεληνεκές της Ελληνικής Ναυτιλίας.
Χρειάζεται όμως να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, στους Έλληνες και την Ελλάδα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.