Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων

216
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν την 30/03/2016 συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων ως εξής:
pinakas