Νέα μείωση για τον ελληνικό εμπορικό στόλο

Νέα μείωση για τον ελληνικό εμπορικό στόλο

128
Νέα μείωση για τον ελληνικό εμπορικό στόλο

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το µήνα Αύγουστο 2015 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη δύναµη του Αυγούστου 2014, παρουσίασε µείωση κατά 1,7% έναντι µείωσης 2,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013. Η ολιική χωρητικότητα του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το µήνα Αύγουστο 2015 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2014, παρουσίασε µείωση 1,5%, έναντι αύξησης 1,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.