Η τελετή παράδoσης- παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού ΓΕΝ

Η τελετή παράδoσης- παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού ΓΕΝ

192
Η τελετή παράδoσης- παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού ΓΕΝ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από το Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ στον Αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Γιάγκος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ. Χρήστος Ζώης, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, πρώην Υπουργοί, Επίτιμοι Αρχηγοί, καθώς και Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομιλία του Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ και σημερινού Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, κατά την παράδοση των καθηκόντων:

“Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης ΚΥΣΕΑ παραδίδω καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στον αγαπητό και καταξιωμένο συνάδελφο Αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ, τον οποίο συγχαίρω και του εύχομαι ολόψυχα να έχει πάντα υγεία και κάθε επιτυχία στη δύσκολη αποστολή του.
Έχω την τύχη και την τιμή να παραδίδω καθήκοντα Αρχηγού ΓΕΝ έχοντας ήδη παραλάβει Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και κατά συνέπεια να συνεχίζω στις Ένοπλες Δυ-νάμεις μας, μία πορεία που ξεκίνησε σε αυτόν εδώ τον χώρο, σαν πρωτοετής Ναυ-τικός Δόκιμος, πριν από τριάντα εννέα ολόκληρα χρόνια.
Είμαι υπερήφανος που τα τελευταία δυόμιση έτη ηγήθηκα του Πολεμικού Ναυτικού, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μίας θέσης που πρέπει να αποτελεί ανιδι-οτελή επιδίωξη κάθε Αξιωματικού. Οι συγκινήσεις, οι παραστάσεις και τα συναι-σθήματα είναι φυσικό να είναι πολύ έντονα.
Πιο πολύ από κάθε τι άλλο, παραδίδω με ιδιαίτερα συναισθήματα υπερη-φάνειας για το προσωπικό του Ναυτικού, το οποίο, δεν στάθηκε απλά αρωγός σε κάθε προσπάθεια, αλλά ήταν – και είναι – η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε ενέρ-γεια και εκδήλωση.
Επικεντρωθήκαμε στην κύρια αποστολή μας, που συνίσταται στη συμβο-λή στην υπεράσπιση της εθνικής μας ακεραιότητας και στην προάσπιση των εθνι-κών μας συμφερόντων.
Θέσαμε ως ελάχιστη απαίτηση για το παρόν, έναν οργανισμό καλά οργα-νωμένο, λειτουργικό, αποδοτικό και υγιή, με εκπαιδευμένα στελέχη – επαγγελματί-ες. Αλλά κοιτώντας και στο μέλλον δεν μπορούσαμε παρά να οραματιστούμε το Ναυτικό του αύριο, καθώς ο σταδιακός μετασχηματισμός και η προσαρμογή του Ναυτικού μας στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις, αποτελεί μονόδρομο.
Σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο, θέσαμε προτεραιότητες για τις οποίες όλοι μαζί προσπαθήσαμε να φανούμε ακόλουθοι.
Στη σκέψη μας, κυρίαρχο ρόλο κατείχε το προσωπικό. Αυτό το οποίο δίνει ζωή στα άψυχα σκαριά και συστήματα. Η αξιοκρατία, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, η μέριμνα για τα στελέχη, απαίτησαν και απαιτούν συνεχείς δράσεις και ενέργειες, τις οποίες υλοποιήσαμε στο μέτρο του δυνατού, αλλά και καινοτόμες προσθήκες, όπως το Σύστημα Σταδιοδρομικής Εξέλιξης των Αξιωματικών ΠΝ, που τέθηκε σε ισχύ το 2014 και το οποίο ενισχύει τις σταδιοδρομικές επιλογές, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και την αξιοκρατία και βελτιστοποιεί την απόδοση.
Φυσικά, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε, με την καλή έννοια, την ποιότητα των στελεχών μας και να δημιουργούμε ένα ομοιογενές σύνολο έτοιμο να χρησι-μοποιήσει ανά πάσα στιγμή την υλική υποδομή. Έτσι, δώσαμε έμφαση και επα-ναφέραμε τις ευκαιρίες επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων μας στα αντί-στοιχα επίπεδα του 2009.
Που καταλήξαμε όμως;
Σε εμάς κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι, επιβεβαιώθηκε η πεποίθηση ότι το Ναυτικό είναι σε θέση να φέρει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή του. Ως απτή και μετρική απόδειξη του συνδυασμού ηθικού, εκπαίδευσης, συντή-ρησης, επισκευαστικής ικανότητας και αξιόμαχου των μονάδων θα παραθέσω επι-γραμματικά, τα αποτελέσματα των τελευταίων βολών κατευθυνόμενων βλημάτων στο πεδίο βολής Κρήτης. Σε σύνολο τριών βλημάτων, και τα τρία έπληξαν τον στόχο, ένα πολύ μικρό παροπλισμένο ρυμουλκό.
Απλά πράγματα με πολλαπλή σημασία όμως.
Από εκεί και πέρα, σε μία ναυτική χώρα, σε ένα γεωστρατηγικό χώρο πλημμυρισμένο από τη θάλασσα, το Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να είναι – και είναι – όπου απαιτείται, προσφέροντας στην κοινωνία και στην πολιτεία.
Χαρακτηριστικά, το προσωπικό και τα πλοία μας συμβάλλουν στο τερά-στιο εθνικό θέμα με τους μετανάστες και τα παράνομα εισερχόμενα πρόσωπα είτε με αμέτρητες ώρες στη θάλασσα, υποβοηθώντας το Λιμενικό Σώμα στο έργο του, είτε με ευαισθησία παρασκευάζοντας φαγητό για τα άτομα στην περιοχή του Βοτα-νικού, συνδράμοντας έτσι στη συνολική προσπάθεια υποδοχής και διαχείρισης των προσφύγων.
Όμως, κοιτώντας στο εγγύς και μέσο-μακροπρόθεσμο μέλλον, εύκολα γί-νεται αντιληπτό, ότι το άριστο σε ποιότητα και πλούσιο σε ικανότητες προσωπικό απαιτείται να χειρίζεται σύγχρονες μονάδες.
Με απόλυτο σεβασμό στο κράτος και στο κοινωνικό σύνολο, αρχή που χαρακτηρίζει κάθε μας εκδήλωση, προσπαθήσαμε στο μέτρο του εφικτού να δρο-μολογήσουμε και να υλοποιήσουμε διάφορες ενέργειες για την ενίσχυση και εκ-συγχρονισμό του Ναυτικού.
Με την συνδρομή βέβαια των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τους οποίους και ευχαριστώ, το Ναυτικό, με επιταγή νόμου, ανέλαβε άμεσα την εκτέλεση εργασιών ολοκλήρωσης και δοκιμών τόσο των συστημάτων των Υπο-βρυχίων τύπου 214 όσο και των υποδομών των Ναυπηγείων, με αποτέλεσμα, τα Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ, ΩΚΕΑΝΟΣ και ΜΑΤΡΩΖΟΣ να έχουν ουσιαστικά ενταχθεί στον Στόλο, ενώ το τέταρτο στη σειρά Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ, φαίνεται ότι εντός του 2016 θα ενταχθεί κι αυτό.
Η ένταξη των υπερσύχρονων Υποβρυχίων τύπου 214 στο δυναμικό του Στόλου μας έχει ήδη δώσει άλλη διάσταση στην ισχύ του Ναυτικού μας και τη συ-γκριτική παρουσία του στην περιοχή.
Παράλληλα, έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί το ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ, η πέμπτη πυραυλάκατος αυτού του τύπου, ενώ επίσης μετά από σχετική συμφωνία που πε-τύχαμε, ολοκληρώνεται και η επισκευή της πυραυλακάτου ΜΥΚΟΝΙΟΣ, κινήσεις που θα ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο το δυναμικό του Στόλου.
Επίσης, έχει δρομολογηθεί η κάλυψη του ελλείμματος σε αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, με βάση την ορθότερη και οικονομοτεχνικά πλέον συμφέ-ρουσα λύση της αναβάθμισης των ΑΦΝΣ, ενώ κατόπιν συμφωνίας με το Ναυτικό των ΗΑΕ έχουμε παραλάβει αδαπάνως πολλά υλικά και ανταλλακτικά των Φρεγα-τών τ. «S». Η παραλαβή αυτή εξασφαλίζει την ομαλή υποστήριξη των πλοίων με ανταλλακτικά για το υπόλοιπο του επιχειρησιακού τους βίου και βέβαια έρχεται να επισφραγίσει την αποτελεσματικότητα των πολλαπλών διεθνών σχέσεων του ΠΝ.
Κύριε Υπουργέ,
Το Πολεμικό Ναυτικό είναι περήφανο για τη σχέση που έχει με τον Έλλη-να πολίτη. Οι Έλληνες πολίτες, από τη μεριά τους, πρέπει να είναι σίγουροι ότι το Πολεμικό Ναυτικό της πατρίδας τους είναι ισχυρό και δυνατό, ένα Ναυτικό που πλέει μεθ’ ορμής ακαθέκτου στο Αιγαίο και στη Ανατολική Μεσόγειο, έτοιμο να φέ-ρει σε πέρας την αποστολή του και να υπερασπίσει τα Εθνικά συμφέροντα όπου και όπως διαταχθεί.
Στην πορεία μου, η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου στάθηκε πάντοτε πολύτιμος αρωγός και καθοδηγητής. Η συνεργασία μας με το ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΓΕΣ και τα Σώματα Ασφαλείας ήταν εξαιρετική και ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό τους Αρχηγούς των και τα στελέχη τους.
Όπως επίσης ευχαριστώ τους Ναύαρχους μέλη του ΑΝΣ, τους Κλαδάρ-χες και το επιτελείο του ΓΕΝ για την υπερπολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση που μου προσέφεραν, κάθε λεπτό.
Δεν έχω λόγια βέβαια να ευχαριστήσω τη σύζυγο μου, τα παιδιά μου και γενικά την οικογένεια μου για τη στήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια.
Γυναίκες και άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού,
Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω μαζί σας από τη θέση του Αρχηγού.
Η αφοσίωση και η αξιοπρέπειά σας με ικανοποίησαν και με συγκίνησαν. Το υψηλό ηθικό και η αγάπη σας για το Ναυτικό και την πατρίδα μου έδιναν ελπίδα και κουράγιο.
Εσείς είστε που διατηρείτε ψηλά το ναυτικό.
Είναι περιττό να σας προτρέψω να διατηρήσετε τις ιερές αξίες και παρα-δόσεις μας, τη ναυτοσύνη, την ορμητικότητα, την ψυχική δύναμη, την πρωτοπορία, την πρωτοβουλία.
Γιατί ξέρω ότι θα το κάνετε.
Άλλωστε, υπηρετείτε το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας που διαφυλάττει την ελληνικότητα του Αιγαίου εδώ και δυόμιση χιλιάδες χρόνια. Υπηρετείτε το όπλο που δεν υπέστειλε ποτέ τη Σημαία του.
Γεμάτος ικανοποίηση και συγκίνηση, σας ευχαριστώ για όλα, προσβλέ-ποντας στη συνέχιση της συνεργασίας μας.
Υποκλίνομαι με σεβασμό στην Πολεμική Σημαία του Πολεμικού Ναυτικού, στους αθάνατους νεκρούς των ναυτικών αγώνων μας και σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος την περίοδο της ειρήνης.
Ζήτω το Έθνος.
Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό.”

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.