Η Κύπρος στοιχηματίζει στην προσέλκυση της διεθνούς Ναυτιλίας

Η Κύπρος στοιχηματίζει στην προσέλκυση της διεθνούς Ναυτιλίας

158
Η Κύπρος στοιχηματίζει στην προσέλκυση της διεθνούς Ναυτιλίας

Η έναρξη εργασιών σήμερα του διεθνούς Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2015» στο «Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη» στη Λεμεσό, στέφθηκε με επιτυχία προσελκύοντας διακεκριμένους ομιλητές και πάνω από 700 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη σημασία της Ναυτιλίας για τη Λευκωσία.

Τις εργασίες του Συνεδρίου προσφώνησε αρχικά καλωσορίζοντας τους σύνεδρους ο κ. Αλέκος Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων . Tον Εναρκτήριο Χαιρετισμό του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος εκτάκτως δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί ανέγνωσε o Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης. Διακεκριμένες προσωπικότητες προσφώνησαν τις σημερινές εργασίες του Συνεδρίου περιλαμβανομένου Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριου Δημητριάδη και του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κ. Koji Sekimizu.

Στον Εναρκτήριο Χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στον τομέα της ναυτιλίας ως τον μοναδικό τομέα στην Κύπρο του οποίου το μέγεθος υπερβαίνει το μέγεθος της Κύπρου ως Κράτος. Αναγνωρίζεται ότι η ναυτιλία ενήργησε ως καταλύτης στην σταθερή ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Η ναυτιλία και η περαιτέρω ανάπτυξη της είναι συνεπώς μια από τις κύριες προτεραιότητες της Κυπριακής Κυβέρνησης, ανέφερε ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη εστίασης στο μέλλον του κυπριακού ναυτιλιακού τομέα με σκοπό να διασφαλιστεί η σταθερή και ουσιαστική ανάπτυξή του. Ανακοίνωσε την εκπόνηση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μελέτης αναφορικά με το Μέλλον της Κυπριακής Ναυτιλίας η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015. Απόρροια της Μελέτης ήταν να αναπτυχθεί Στρατηγικό Σχέδιο και να τεθούν στόχοι και να καθοριστούν στοχευμένες ενέργειες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας να ανταποκρίνεται άμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξελισσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα.

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Πολιτική» της Ναυτιλίας: Ρυθμιστές εναντίον Βιομηχανίας (Shipping “Politics”: Regulators v. Industry). Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριος Δημητριάδης ήταν ο συντονιστής της συζήτησης αυτής η οποία είχε ως ομιλητές τον κ. Koji Sekimizu, Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τον Ναύαρχο Paul Thomas, Υποδιοικητή Πολιτικής Πρόληψης της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την κα. Karin Orsel, Αντιπρόεδρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και τον κ. Thomas Rehder, Πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε πως η εμπορική ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις μεταξύ των οποίων η αυξανόμενη χρήση ενός σχετικά περιορισμένου συστήματος θαλάσσια μεταφοράς σε συνάρτηση με την εντολή μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ναυτιλία. Εκφράστηκαν διάφορες απόψεις τονίζοντας τη σημασία υιοθέτησης παγκόσμιων κανόνων για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Σημειώθηκε πως η επιτυχής υιοθέτηση διεθνών κανόνων από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ-International Maritime Organization) προκύπτει από το γεγονός ότι οι αποφάσεις, κανόνες και κανονισμοί του ΔΝΟ απορρέουν από εποικοδομητικό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των Κρατών Μελών του ΔΝΟ και της βιομηχανίας. Έγινε αναφορά στο γεγονός ότι συχνά οι πολιτικές πραγματικότητες παρεμβαίνουν. Ειδική αναφορά έγινε στην περιφερειακή προσέγγιση την οποία υιοθετεί κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Τέτοιες περιφερειακές ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση της βιομηχανίας με τους ρυθμιστές. Διεθνείς έξυπνες νομοθεσίες με επίκεντρο την επίλυση συνεισφέρουν στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και στην αειφόρο ανάπτυξη της ναυτιλίας. Περαιτέρω σημειώθηκε ότι η βιομηχανία και οι ρυθμιστές πρέπει να συνυπάρχουν ενώ παράλληλα ο ΔΝΟ αποτελεί το πλέον κατάλληλο όργανο για τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι πολύτιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός με ίσους όρους.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα συζήτηση με θέμα Η Παγκόσμια Οικονομία και ο Κύκλος της Ναυτιλίας (The World Economy and the Shipping Cycle). Ο κ. Γιώργος Μούσκας, Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών ήταν ο συντονιστής της συζήτησης αυτής με ομιλητές τον κ. Χάρη Βαφειά, Διευθύνων Σύμβουλο της StealthGas Inc., τον Καθηγητή Ηλία Καρακίτσο, Πρόεδρο της Global Economic Research LLC και την κ. Ιωάννα Προκοπίου της Διοίκησης της Sea Traders. Η συζήτηση εστιάστηκε στην προσφορά και ζήτηση στον τομέα της ναυτιλίας με ιδιαίτερη αναφορά στην αγορά ξηρού φορτίου χύδην (άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματος) καθώς επίσης και στην πληρότητα στη διαθεσιμότητα πλοίων παρά τις διαλύσεις πλοίων που παρατηρούνται. Αναφέρθηκε πως, το 2015 παρατηρήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός διάλυσης πλοίων. Οι ομιλητές ανέλυσαν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ξηρού φορτίου χύδην σημειώνοντας πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την μείωση εισαγωγών άνθρακα στην Κίνα. Έγινε αναφορά στην αναμενόμενη αύξηση των εισαγωγών άνθρακα στην Ινδία η οποία ενδέχεται να επηρεάσει θετικά την μεγάλη πτώση στη ζήτηση που παρατηρείται στην Κινέζικη αγορά. Οι ομιλητές εξέφρασαν τον προβληματισμό ότι οποιαδήποτε μικρή αύξηση στη ζήτηση θα μηδενιστεί από την αυξανόμενη παροχή πλοίων αφού παρατηρείται μείωση στη διάλυση πλοίων λόγω της χαμηλής προσφερόμενης τιμής. Περαιτέρω, σημειώθηκε πως οι χαμηλές τιμές άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματος αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των εισαγωγών. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ότι η πληρότητα στη διαθεσιμότητα πλοίων αναμένεται να βελτιωθεί νοουμένου ότι συνεχιστεί η διάλυση πλοίων και οι πλοιοκτήτες δεν προβαίνουν σε νέες παραγγελίες.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου τελέστηκαν επίσης σήμερα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριο Δημητριάδη τα εγκαίνια της «Έκθεσης Ναυτιλιακών Υπηρεσιών» (“Maritime Services Exhibition”) η οποία αποτελεί μέρος του Συνεδρίου και στην οποία συμμετέχουν πέραν των 40 εκθέτων.

Το Συνέδριο που διεξάγεται στην Κύπρο ανά διετία και φέτος διοργανώνεται για δέκατη τέταρτη συνεχή φορά από το 1989. Διοργανωτές του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος» είναι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών. Θέμα της πρώτης ημέρας των εργασιών του Συνεδρίου αποτέλεσε η Ναυτιλία «Πολιτική & Οικονομικά». (Shipping “Politics & Economics”).

Φωτο ΑΠΕ- EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.