Εκπαίδευση αξιωματικών της «Celestyal Cruises» για την καταπολέμηση πυρκαγιών από το Π.Ν.

Εκπαίδευση αξιωματικών της «Celestyal Cruises» για την καταπολέμηση πυρκαγιών από το Π.Ν.

359
Εκπαίδευση αξιωματικών της «Celestyal Cruises» για την καταπολέμηση πυρκαγιών από το Π.Ν.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης πληρωμάτων ιδιωτικών εταιρειών ναυσιπλοΐας, από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα περιορισμού και καταπολέμησης πυρκαγιών σε πλοία.

Στην εν λόγω εκπαίδευση, διάρκειας τριών ημερών, συμμετείχαν δεκαπέντε αξιωματικοί πληρωμάτων της εταιρίας «Celestyal Cruises».

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ε/Β του Κέντρου Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑΣ» στο Ν.Ο. Σκαραμαγκά. Ο εκπαιδευτικός κύκλος περιελάμβανε θεωρητικές ενότητες διδασκαλίας, επίδειξη μέσων και τεχνικών περιορισμού / καταπολέμησης πυρκαγιών και εμπλοκή εκπαιδευόμενων σε ρεαλιστικές συνθήκες καταπολέμησης πυρκαγιών, με σενάρια που εξελίχθησαν στην μονάδα προσομοίωσης FFTU (Fire Fighting Training Unit) της Σχολής Ε/Β.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση είχε σαν σκοπό τόσο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ στελεχών εμπορικού και πολεμικού ναυτικού, όσο και την εξοικείωση των αξιωματικών της «Celestyal Cruises» με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τακτικές αντιμετώπισης πυρκαγιών, σε αρκετά αντίξοες συνθήκες, όπως αυτές εφαρμόζονται από τα πληρώματα των πλοίων του Π.Ν. και προσομοιάζονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της μονάδας FFTU στο Κ.Ε.ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

Η μονάδα FFTU, μοναδική στον ελλαδικό χώρο, προσομοιάζει ένα σημαντικό αριθμό κρίσιμων διαμερισμάτων πλοίου (Radar Room, ενδιαιτήσεις πληρώματος, μαγειρείο, μηχανοστάσιο, ηλεκτροστάσιο), στα οποία είναι πιθανό να δημιουργηθούν εστίες πυρκαγιάς, που αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, μπορούν να εξαπλωθούν και να αποτελέσουν κίνδυνο για όλο το σκάφος.

Στις εγκαταστάσεις προσομοίωσης του Π.Ν., σε απόλυτα ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες, με χρήση κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου και εποπτείας, μπορεί να διαμορφωθεί περιβάλλον αυξημένης θερμικής καταπόνησης και  περιορισμένης χρονικά αντίδρασης, δημιουργώντας στον εκπαιδευόμενο αίσθηση απόλυτου ρεαλισμού. Η ένταση και ο βαθμός δυσκολίας των σεναρίων προσομοίωσης προσαρμόζονται ανάλογα του επιθυμητού επιπέδου εκπαίδευσης και της κρίσης των εκπαιδευτών.

Το προσωπικό της Σχολής Ε/Β αποτελείται από έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη του Π.Ν., τα οποία έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και τις τακτικές καταπολέμησης πυρκαγιάς σε πλοία, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις σε άλλα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία).

Στη μονάδα FFTU της Σχολής Ε/Β εκτός των στελεχών του Π.Ν., εκπαιδεύονται τακτικά, κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), πληρώματα σκαφών της Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και στελέχη αλλοδαπών πολεμικών ναυτικών, στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.

Το εκπαιδευόμενο προσωπικό και η διοίκηση της  «Celestyal Cruises» αναγνώρισαν την αξία της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους από το επίπεδο και την ποιότητα της, ενώ εκδηλώθηκε η επιθυμία για την συνέχιση της εν λόγω συνεργασίας.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.