Υποτροφία HELMEPA στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

Υποτροφία HELMEPA στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

319
Υποτροφία HELMEPA στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος–HELMEPA, σύμφωνα με την οποία, προκηρύσσει ετήσια υποτροφία, ύψους € 15.000, στη μνήμη του αείμνηστου επιτίμου προέδρου της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Η υποτροφία αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές στις περιβαλλοντικές επιστήμες, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου Master’s) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο εξωτερικό, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόμιση:

1) βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό,

2) πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:

Αγγλικά:                 Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS

Γαλλικά:                 Superieur III ή Sorbonne II

Γερμανικά:             Mittelstufe III

Ιταλικά/Ισπανικά:   Superiore

3) συστατικών επιστολών δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε,

4) αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014 και

5) για τους άρρενες υποψήφιους, του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι».

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν έως τις                  29 Μαΐου 2015 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA με την ένδειξη «Υποτροφία Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.