Υποτροφία HELMEPA στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

Υποτροφία HELMEPA στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

316
Υποτροφία HELMEPA στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος–HELMEPA, σύμφωνα με την οποία, προκηρύσσει ετήσια υποτροφία, ύψους € 15.000, στη μνήμη του αείμνηστου επιτίμου προέδρου της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Η υποτροφία αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές στις περιβαλλοντικές επιστήμες, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου Master’s) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο εξωτερικό, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόμιση:

1) βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό,

2) πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:

Αγγλικά:                 Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS

Γαλλικά:                 Superieur III ή Sorbonne II

Γερμανικά:             Mittelstufe III

Ιταλικά/Ισπανικά:   Superiore

3) συστατικών επιστολών δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε,

4) αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014 και

5) για τους άρρενες υποψήφιους, του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι».

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν έως τις                  29 Μαΐου 2015 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA με την ένδειξη «Υποτροφία Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου».