Οικονομικά αποτελέσματα Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Οικονομικά αποτελέσματα Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

56
Οικονομικά αποτελέσματα Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. δημοσίευσε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας κατόπιν της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των οικονομικών καταστάσεων του 2013 και όπως αυτά εμφανίζονται στις 31/12/2014 προ των εγγραφών οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων χρήσης του  2014.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2014 ανήλθε στα  675.352,00€ ενώ για το 2013 στα 734.521,00€ έναντι των 933.553,00€ το  2012. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν το 2014 στα 59.452,00€ και 44.670,00€ το 2013 έναντι της ζημίας στα (211.803,00€) το 2012. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα για την χρήση 2014 ανήλθαν στα 615.900,00€ και για το  έτος 2013 στα 689.851,00€, έναντι των 1.145.356,00€ για το 2012. Την περίοδο 2012-2014 ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης καταγράφει αύξηση  κερδών 154,18% ενώ τα λειτουργικά έξοδα του μειώθηκαν κατά 47%. Όμως  υπάρχει και σημαντική πτώση των εσόδων κατά 27,66% κάτι που δείχνει ότι το  λιμάνι έχει χάσει σημαντικό τμημα της διακίνησης που είχε το 2012.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.