Βελτίωση των λιμανιών επιδιώκει η BIMCO

Βελτίωση των λιμανιών επιδιώκει η BIMCO

19
Βελτίωση των λιμανιών επιδιώκει η BIMCO

Ένα νέο σύστημα ελέγχου δημιούργησε η BIMCO για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την ποιότητα των υποδομών και υπηρεσιών στους τερματικούς λιμενικούς σταθμούς χύδην ξηρού φορτίου. Απώτερος στόχος  είναι η βελτίωση των τερματικών λιμενικών σταθμών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, αφορούν  την ποιότητα των εγκαταστάσεων φόρτωσης/εκφόρτωσης, τις διευθετήσεις για την πρόσδεση και παραβολή των πλοίων, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του πλοίου και του λιμενικού τερματικού σταθμού,  την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, κ.α.

Για τη συλλογή των πληροφοριών, μέλη του πληρώματος των πλοίων θα συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο που θα αφορά το λιμάνι προσέγγισης και το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η BIMCO θα εκδίδει λεπτομερείς αναφορές, οι οποίες θα βοηθούν τα πλοία να αποφασίσουν ποιούς τερματικούς λιμενικούς σταθμούς θα χρησιμοποιήσουν.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.