Η Ινδία θα δημοπρατήσει 69 μικρά κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου

Η Ινδία θα δημοπρατήσει 69 μικρά κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου

18
Η Ινδία θα δημοπρατήσει 69 μικρά κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου

Η κυβέρνηση της Ινδίας σκοπεύει να προχωρήσει στη δημοπράτηση και παραχώρηση 69 μικρών κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου σε ιδιωτικές εταιρείες, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού.

63 κοιτάσματα διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία Oil and Natural Gas Corp (ONGC), η οποία όμως δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί διότι λόγω του μεγάλου της μεγέθους και του υψηλού κόστους της, η εκμετάλλευσή τoυς κρίνεται αντιοικονομική.

Εκτίμηση της Ινδίας είναι πως μικρότερες, ιδιωτικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν γρηγορότερα τα κοιτάσματα και με κλάσμα του κόστους που απαιτείται για την ONGC.