Αλλαγές στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Αλλαγές στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

92
Αλλαγές στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) η οποία έχει συσταθεί με σκοπό την επιτήρηση της λειτουργίας της λιμενικής αγοράς στην Ελλάδα. Από την ΡΑΛ παραιτήθηκαν οι: Ιωάννα − Μαρία Παρασκευά (εισηγήτρια), Ιωάννης Σακελλαριάδης (μέλος), Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος (μέλος) και Αντώνιος Πιτσουλάκης (μέλος) και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι:

- Αφροδίτη-Ευαγγελία Μακρυγιάννη (Οικονομολόγος) ως εισηγήτρια

- Κωνσταντίνος Χλωμούδης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς) ως μέλος

- Γεώργιος Βαγγέλας (Ερευνητής-Σύμβουλος Επιχειρήσεων) ως μέλος

- Παντελεήμων Αμούργης (Δικηγόρος) ως μέλος

Η θητεία των μελών λήγει τον Μάιο του 2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων καλείται να επιβλέψει  την σωστή λειτουργία της λιμενικής αγοράς εν μέσω μάλιστα των διαδικασιών πώλησης των μετοχών των δύο μεγάλων οργανισμών λιμένος της χώρας (Πειραιώς και Θεσσαλονίκης).