Σε ανοδική πορεία τα οικονομικά αποτελέσματα της Louis plc

Σε ανοδική πορεία τα οικονομικά αποτελέσματα της Louis plc

4
Σε ανοδική πορεία τα οικονομικά αποτελέσματα της Louis plc

Σε συνέχεια των κερδοφόρων αποτελεσμάτων της Louis plc που μόλις ανακοινώθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σημειώνουμε τα παρακάτω σημαντικά στοιχεία που καταδεικνύουν την ανοδική πορεία  της Louis.

1.       Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30.9.2014 κατά 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και ανήλθε στα € 192,6 εκ.

2.       Το λειτουργικό κέρδος της Louis plc προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων (EBITDAR) για το εννιάμηνο του 2014 ανήλθε στα €63,1 εκ. σε σύγκριση με €51,2 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+23,4%).

3.       Τα καθαρά αποτελέσματα από εργασίες του Συγκροτήματος για την εννιαμηνία που έληξε στις 30.9.2014 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά περίπου €10,8 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το κέρδος πριν τη φορολογία που ανήλθε στα €12,7 εκ. παρουσιάζεται επίσης σημαντικά αυξημένο κατά €5,1 εκ. (+66,5%)

4.       Ουσιαστική αύξηση παρουσίασε επίσης φέτος το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά €13,0 εκ. Το καθαρό κέρδος ανήλθε στα €15,9 εκ.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.