6,4 εκατομ. ευρώ για τους πρώην εργαζόμενους των καταστημάτων «Φωκά»

6,4 εκατομ. ευρώ για τους πρώην εργαζόμενους των καταστημάτων «Φωκά»

11
6,4 εκατομ. ευρώ για τους πρώην εργαζόμενους των καταστημάτων «Φωκά»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χορηγηθούν στην Ελλάδα 6,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 600 πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» να βρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε 500 νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες από τις απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κυρία Marianne Thyssen, δήλωσε: «Πολλοί τομείς και κλάδοι στην Ευρώπη διέρχονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα εξακολουθήσει να βοηθά τα κράτη μέλη να επανεντάξουν στην αγορά εργασίας τα άτομα που απώλεσαν την εργασία τους και να τα υποστηρίξουν ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τις δεξιότητές τους. Μέσω αυτού του ταμείου, πλαισιώνουμε τους εργαζομένους που βιώνουν δυσκολίες στη δύσκολη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας, και προτίθεμαι να μεγιστοποιήσω την απόδοσή του τα προσεχή έτη.»

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση υποστήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 600 εργαζομένων από την επιχείρηση «Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ». Η εν λόγω απώλεια θέσεων εργασίας ήταν συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έπληξε σοβαρά την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους ΕΑΕΚ να βρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω της παροχής ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικών συμβουλών για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορών για τη ίδρυση επιχειρήσεων και των σχετικών επιδομάτων.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της δέσμης μέτρων είναι 10,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η ΕΤΠ θα συνεισφέρει 6,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ιστορικό

Η «Οδυσσεύς Φωκάς» ήταν μια δυναμική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιούνταν στον τομέα του χονδρικού εμπορίου. Τη δεκαετία του ’80 είχε ήδη το τρίτο μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Ελλάδα. Η επιχείρηση επεξέτεινε περαιτέρω τις δραστηριότητές της αναλαμβάνοντας την αντιπροσώπευση στην εγχώρια αγορά γνωστών ξένων εταιρειών ειδών ένδυσης, και τα πρώτα ενδοκαταστήματα (shop-in-shop) έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα μέσω των πολυκαταστημάτων «Φωκάς». Τη δεκαετία του ’90 ο όμιλος «Φωκάς» αύξησε τις συμφωνίες αποκλειστικότητας που είχε συνάψει με διεθνείς εταιρείες ειδών ένδυσης και άνοιξε καταστήματα δικαιόχρησης διαφόρων διεθνών εμπορικών σημάτων. Κατά τα έτη 1999-2008 η επέκταση της επιχείρησης «Φωκάς» συνεχίστηκε. Εγκαινιάστηκαν δύο πολυκαταστήματα στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, σε συνδυασμό με διάφορους εκθεσιακούς χώρους πώλησης, καταστήματα δικαιόχρησης και σημεία πώλησης, σε συμφωνία με διάφορα διεθνή εμπορικά σήματα.

Η επιτυχία αυτή κατέληξε σε απότομο τέλος με το ξέσπασμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008. Λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών από την αρχή της κρίσης, η ζήτηση για προϊόντα εκτός των βασικών ειδών διατροφής μειώθηκε σημαντικά και, ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας άρχισε να μειώνεται.

Μια άλλη συνέπεια της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας ήταν η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ρευστότητας, η επιχείρηση Φωκά ζήτησε, ανεπιτυχώς, οικονομική βοήθεια από τις τράπεζες. Η μείωση του κύκλου εργασιών που προέκυψε από την πτώση της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των πιστώσεων, κατέστησαν τις προσπάθειες του ομίλου «Φωκάς» για εξεύρεση λύσης άκαρπες και οδήγησαν την επιχείρηση σε πτώχευση.

Οι περισσότερες απολύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ περίπου το 10 % στη Θεσσαλία. Το τελευταίο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Αττική ήταν 28,2 %, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ήταν 30,3 %, και τα δύο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο (27,5 %). Η κατάσταση της απασχόλησης στην Θεσσαλία είναι ελαφρώς καλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά, ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας είναι 26 %. Επιπλέον, και στις δύο περιοχές υπάρχει έλλειψη θέσεων εργασίας σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία.

Το μεγαλύτερο άνοιγμα του εμπορίου με τον υπόλοιπο κόσμο οδηγεί σε συνολικά οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευάλωτους τομείς και στους εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά τη δημιουργία ταμείου για την υποστήριξη εκείνων που προσαρμόζονται στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Από την έναρξη λειτουργίας του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 130 αιτήσεις. Περίπου 536 εκατ. ευρώ έχουν ζητηθεί για να βοηθηθούν περισσότεροι από 116.000 εργαζόμενοι. Μόνο το 2013, το ΕΤΠ χορήγησε πάνω από 53,5 εκατομμύρια ευρώ για την εν λόγω υποστήριξη.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.