Με κέρδη έκλεισε το 2013 για τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας

Με κέρδη έκλεισε το 2013 για τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας

2
Με κέρδη έκλεισε το 2013 για τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης της 31/12/2013 (σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π) του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., η εταιρεία παρουσίασε κέρδη χρήσης ύψους 181.847,31  έναντι ζημιών ύψους 527.054,92  το έτος 2012.

Μάλιστα το θετικό κλείσιμο της χρονιάς ήλθε μετά από συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις με εξαίρεση τη διαχειριστική χρήση 2008 της οποίας η κερδοφορία οφειλόταν αποκλειστικά σε έκτακτο γεγονός ( απεργιακές κινητοποιήσεις λιμένος Θεσσαλονίκης ).

Σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας κατά το κλείσιμο του έτους 2013 παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το έτος 2012 και συγκεκριμένα:

- Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά ποσοστό 15,025%

- Μείωση των εξόδων κατά ποσοστό 28,98% και ειδικότερα των εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας κατά ποσοστό 35,12%

- Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά ποσοστό 12,76%

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.