Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία

Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία

61
Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία

Παρουσιάστηκε σήμερα η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές» από τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ κ. Ν. Βέττα.

Από τα σημαντικότερα σημεία της παρουσίας, που έγινε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, είναι η συνεισφορά της ακτοπλοΐας η οποία εκτιμάται σε 11,8 δις ευρώ ή 6,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας το 2013, ενώ σε όρους απασχόλησης ανέρχεται σε 260.000 θέσεις εργασίας (ή 7,2% της συνολικής απασχόλησης), μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα ήμισυ της απασχόλησης στις νησιωτικές περιφέρειες.

Επιπλέον τονίστηκε ότι η συμβολή του κλάδου της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία είναι σημαντική ιδιαίτερα για τις οικονομίες των νησιών, ενώ η διατήρηση και η επέκταση αυτής της συμβολής βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή διαρθρωτικών και κλαδικών μέτρων πολιτικής. Αυτά τα μέτρα πολιτικής πρέπει να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου χωρίς ωστόσο να θυσιάζεται η ποιότητα παροχής των υπηρεσιών».

Η μελέτη αφορά στο σύνολο της επιβατηγού ναυτιλίας (εγχώριες γραμμές και γραμμές εξωτερικού), εκτός από τις πορθμειακές γραμμές στις οποίες πραγματοποιούνται διαδρομές μικρών αποστάσεων.

Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση τονίστηκε ότι η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία είναι τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, καθώς η κάθε μια καλύπτει περίπου το 17-18% της συνολικής ακτοπλοϊκής διακίνησης επιβατών στην Ευρώπη, αν και στην Ελλάδα, λόγω της πληθώρας νησιών, οι ακτοπλοϊκές γραμμές είναι σαφώς περισσότερες σε σχέση με την Ιταλία.

Για την ηλικιακή διάρθρωση του στόλου τονίστηκε πως η μέση ηλικία διαφοροποιείται ανάλογα με τη γραμμή στην οποία δραστηριοποιούνται τα πλοία. Έτσι στις γραμμές του Αιγαίου, όπου συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ζήτηση, η πλειοψηφία της κίνησης (περίπου το 80%) εξυπηρετείται από πλοία που ναυπηγήθηκαν την περίοδο 2000 – 2012 με αποτέλεσμα η μέση ηλικία τους να διαμορφώνεται περίπου στα 11 έτη, ενώ το μεταφορικό έργο στη γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας πραγματοποιείται από σύγχρονο στόλο με ηλικία πλοίων που σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ τα πλοία Superfast I και Superfast II στη γραμμή Πάτρα – Μπάρι) δεν ξεπερνάει τα έξι έτη.

Όσον αφορά την επιβατική κίνηση μετά το 2009 ο κλάδος της ακτοπλοΐας βρέθηκε αντιμέτωπος με δυο ταυτόχρονες και ισχυρές εξωτερικές διαταραχές: την αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων και την κατακόρυφη πτώση  της επιβατικής κίνησης λόγω της κρίσης της ελληνικής, αλλά και σε σχετικά μικρότερο βαθμό, της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Μιχάλης Σακέλλης.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.