Τρεις επίκαιρες ερωτήσεις στον πρόεδρο του ΝΑΤ

Τρεις επίκαιρες ερωτήσεις στον πρόεδρο του ΝΑΤ

42
Τρεις επίκαιρες ερωτήσεις στον πρόεδρο του ΝΑΤ

Ο πρόεδρος του ΝΑΤ Γιώργος Θεοτοκάς απαντά σε τρεις επίκαιρες; ερωτήσεις που του έθεσαν τα Ναυτικά Χρονικά

1. Εισπράττει το ΝΑΤ τις εισφορές που προβλέπονται στο σύνολο της οργανικής σύνθεσης για τον απαιτούμενο αριθμό σπουδαστών όπως ορίζει η εγκριτική πράξη κάθε πλοίου;

Το ΝΑΤ εισπράττει τις εισφορές που προβλέπονται για τους Σπουδαστές από την εγκριτική πράξη του πλοίου (νέος όρος 8). Άλλωστε για να τύχουν οι πλοιοκτήτες των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.3569/07, πρέπει απαραίτητα να έχουν σπουδαστή. Μη ύπαρξη σπουδαστή συνεπάγεται επιβολή ασφαλιστικών εισφορών για όλη την οργανική σύνθεση του πλοίου.

2. Λαμβάνει, όπως προβλέπεται από την εγκριτική πράξη, τη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν τη σύνθεση του πληρώματος;

 Το ΝΑΤ λαμβάνει υπόψη την δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί απαρέγκλιτης τήρησης του όρου 8  προβαίνοντας και στον έλεγχο αυτής, αφού αποτελεί όρο της εγκριτικής πράξης του πλοίου.

3. Πως σχολιάζετε και πως θα ανταποκριθεί το ΝΑΤ στην απόφαση του υπουργού σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας σε πλοία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ; ( ΦΕΚ 232/20 Οκτωβρίου 2014- Π.Δ.Υπ’αριθμ.141).;

Η διάταξη του άρθρου 36 Π.Δ. 141/20-10-2004 θα επιφέρει για το ΝΑΤ αύξηση εσόδων διότι δημιουργεί κίνητρα για να πολλαπλασιαστούν οι εξαγορές ξένης υπηρεσίας από τους ναυτικούς.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.