Το 2014 αναμένεται διακίνηση ρεκόρ για το λιμάνι της Αμβέρσας

Το 2014 αναμένεται διακίνηση ρεκόρ για το λιμάνι της Αμβέρσας

19
Το 2014 αναμένεται διακίνηση ρεκόρ για το λιμάνι της Αμβέρσας

Η Λιμενική Αρχή της Αμβέρσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διακίνησης για το εννιάμηνο του 2014. Σύμφωνα με αυτά η συνολική διακίνηση διαμορφώθηκε στους 148.344.168 τόνους αυξημένη κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Τόσο τα εμπορευματοκινώτια όσο και τα χύδην υγρά φορτία παρουσίασαν σημαντική αύξηση, με 6% (στους 81.127.972 τόνους) και 3,8% (στους 46.163.344 τόνους) αντίστοιχα. Τα χύδην ξηρά φορτία ανήλθαν σε 10.235.255 τόνους παρουσιάζοντας μείωση 6,5%, σε σχέση με το εννιάμηνο του 2013, κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης στη διακίνηση άνθρακα. Με αυτά τα δεδομένα η Λιμενική Αρχή εκτιμά ότι στο τέλος του έτους η συνολική διακίνηση θα σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ των 190,8 εκ. τόνων.