Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

8
Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 50 εκατ., στα πλαίσια της ληφθείσας αποφάσεως από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2.9.2014, το οποίο καλύφθηκε πλήρως από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group (εις το εξής «Fortress»).

Αμέσως μετά την έκδοσή του το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο επαναγοράστηκε στο σύνολό του από την Attica Α.Ε. Συμμετοχών έναντι τιμήματος ίσου με την συνολική ονομαστική αξία των ομολογιών, ήτοι ποσού Ευρώ 50 εκατ., προκειμένου αυτές να είναι διαθέσιμες προς ανταλλαγή με τις ομολογίες της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε. στα πλαίσια της ευρύτερης συμφωνίας με την Fortress.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.