Σημαντική βελτίωση κερδοφορίας προ φόρων για την Attica Group

Σημαντική βελτίωση κερδοφορίας προ φόρων για την Attica Group

5
Σημαντική βελτίωση κερδοφορίας προ φόρων για την Attica Group

Oικονομικά αποτελέσματα

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα του έτους 2013 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 260,16 εκατ. (έναντι Ευρώ 256,00 εκατ. το έτος 2012) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 27,15 εκατ. έναντι αντίστοιχων κερδών Ευρώ 9,45 εκατ. το έτος 2012. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 2,03 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 17,74 εκατ. το έτος 2012). Ο Όμιλος είχε να παρουσιάσει θετικό EBIT από τη χρήση 2009 (Ευρώ 0,66 εκατ.).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 10,13 εκατ. Οι αντίστοιχες Ζημίες το 2012 ανήλθαν σε Ευρώ 53,98 εκατ. οι οποίες περιλαμβάνουν απομειώσεις της αξίας των πλοίων Ευρώ 20,36 εκατ. και έκτακτη λογιστική ζημία Ευρώ 6,40 εκατ. από την πώληση του Superfast VI.

Η σημαντική ενίσχυση των Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) είναι αποτέλεσμα σειράς ενεργειών της Διοίκησης που αφορούν στη μείωση των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων και στην ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων με σκοπό τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο. Επίσης στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλε η μείωση των τιμών των καυσίμων η οποία, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, επέφερε μείωση στο κόστος καυσίμων και λιπαντικών του Ομίλου σε ποσοστό 9,9% σε σχέση με τη xρήση 2012.

Επισημαίνεται ότι η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου επετεύχθη σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον όπου η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας έχει μειώσει αισθητά την καταναλωτική δαπάνη των πολιτών ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται αμείωτος ο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδου.

Στις 31.12.2013, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 24,89 εκατ. (Ευρώ 16,00 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2012). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στη χρήση 2013 μειώθηκε κατά Ευρώ 51,41 εκατ.

Μεταφορικό έργο – μερίδια αγοράς

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δεκατρία ιδιόκτητα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα δρομολογήθηκαν στην Αδριατική και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε αύξηση 5,5% σε επιβάτες, αύξηση 4,9% σε Ι.Χ. οχήματα και αύξηση 0,4% σε φορτηγά οχήματα, σε συνολικά 7,8% λιγότερα δρομολόγια.

Κατά το έτος 2013 τα πλοία της Attica Group στην Αδριατική, Superfast XI, Superfast XII (σε κοινοπραξία στη γραμμή της Ancona με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II, αύξησαν το μερίδιο αγοράς κατά δύο μονάδες περίπου στους επιβάτες, στο 35,2% και κατά μία μονάδα στα Ι.Χ. οχήματα, στο 29,6%, ενώ το μερίδιο αγοράς μειώθηκε κατά μία μονάδα στα φορτηγά οχήματα, στο 35,7%. Το μεταφορικό έργο των πλοίων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στους επιβάτες αυξήθηκε κατά 11,1% (529.201 επιβάτες), στα φορτηγά οχήματα μειώθηκε κατά 1,2% (113.514 φορτηγά οχήματα) και στα Ι.Χ. οχήματα αυξήθηκε κατά 9,2% (109.146 Ι.Χ. οχήματα). Στις γραμμές της Αδριατικής ο Όμιλος εκτέλεσε 0,8% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το έτος 2012.

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο και Πειραιάς-Χίος–Μυτιλήνη το έτος 2013 καθώς και στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το μεταφορικό έργο των πλοίων αυξήθηκε στους επιβάτες κατά 5,3% (3.234.394 επιβάτες), στα φορτηγά οχήματα αυξήθηκε κατά 4,3% (145.310 φορτηγά οχήματα) και στα Ι.Χ. οχήματα αυξήθηκε κατά 2,3% (394.271 Ι.Χ. οχήματα). Στις γραμμές εσωτερικού εκτελέστηκαν 1,5% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το έτος 2012.

Τρέχουσες εξελίξεις

Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού κατά τρόπο κοινά αποδεκτό και εξετάζει σχέδια μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης που θα μπορούν να κριθούν εκατέρωθεν αποδεκτά.

Ο Όμιλος, παράλληλα με τις εξελισσόμενες συζητήσεις με τις τράπεζες, συνεχίζει να εξετάζει μία σειρά από ενέργειες για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προ διετίας και τα οποία συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων και γενικότερα τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών. Ταυτόχρονα ο Όμιλος επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και την ανάπτυξη νέων δρομολογίων.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.