Οι τιμές των υπηρεσιών υδατοδρομίων

Οι τιμές των υπηρεσιών υδατοδρομίων

2
Οι τιμές των υπηρεσιών υδατοδρομίων

Στην τιμολόγηση των υπηρεσιών υδατοδρομίων, καθορίζοντας τα όρια των τιμών που θα μπορούν να επιβάλουν οι φορείς λειτουργίας τους, προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ 50/Β/15.1.2014, τα όρια τιμολόγησης υπηρεσιών υδατοδρομίων καθορίζονται ως εξής:

- Τέλος Προσθαλάσσωσης: Υπολογίζεται σύμφωνα με το μέγιστο βάρος αποθαλάσσωσης (M.T.O.W. – maximum take-off weight) του υδροπλάνου όπως αυτό καθορίζεται στα σχετικά εγχειρίδια του κατασκευαστή και κυμαίνεται απο 5 έως 15 ευρώ ανά προσθαλάσσωση.

Κατά τη χρονική περίοδο, από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, κάθε έτους δύναται να ισχύει έκπτωση ποσοστού 50% στα τέλη προσθαλάσσωσης.

- Τέλος Παραμονής (Ελλιμενισμού). Υπολογίζεται ανάλογα με το μέγιστο βάρος αποθαλάσσωσης (M.T.O.W. – maximum take-off weight) του υδροπλάνου και με τον αριθμό των ωρών παραμονής του υδροπλάνου στο υδατοδρόμιο και κυμαίνεται απο 0,2 έως 0,6 ευρώ/ώρα παραμονής.

- Τέλος Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτήσεων. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε παροχή βασικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πτήσεων (π.χ. καθοδήγηση από σκάφος, πρόσδεση, μέσα επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών, φορτοεκφόρτωση αποσκευών, έλεγχος εισιτηρίων, αποσκευών, επιβατών, καθαρισμός υδροπλάνου κ.λπ.) και τα ανώτατα/κατώτατα όριά του καθορίζονται από 20 ευρώ έως 100 ευρώ για την πρώτη πτήση, ενώ για τις επόμενες πτήσεις ο φορέας δύναται να παρέχει έκπτωση ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των πτήσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι, αναφορικά με τα τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων ισχύουν τα παρακάτω:

- Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών προς τους κατόχους/εταιρείες εκμετάλλευσης υδροπλάνων που το χρησιμοποιούν.

- Τα τέλη εισπράττονται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε πρόκειται για φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, είτε πρόκειται για εταιρεία η οποία με ειδική σύμβαση παραχώρησης από τον φορέα του λιμένα έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του υδατοδρομίου εντός της λιμενικής περιοχής, είτε πρόκειται για υδατοδρόμιο εκτός λιμενικής περιοχής, είτε πρόκειται για υδατοδρόμιο σε λίμνη.

Ο σχετικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Εποπτική Αρχή Τελών Αεροδρομίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τη αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.