Κέρδη μετά από φόρους για πρώτη φορά μετά το εννεάμηνο του 2009

Κέρδη μετά από φόρους για πρώτη φορά μετά το εννεάμηνο του 2009

3
Κέρδη μετά από φόρους για πρώτη φορά μετά το εννεάμηνο του 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2013 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 214,83 εκατ. (Ευρώ 207,16 εκατ. το εννεάμηνο 2012) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 32,39 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 13,79 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Συνολικά τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στα Ευρώ 4,15 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 14,97 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Η σημαντική ενίσχυση των Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) είναι αποτέλεσμα σειράς ενεργειών της Διοίκησης που αφορούν στη μείωση των διοικητικών εξόδων και των εξόδων διάθεσης και στην ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων με σκοπό τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο. Επίσης στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλε η μείωση των τιμών των καυσίμων η οποία, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, επέφερε μείωση στο κόστος καυσίμων και λιπαντικών του Ομίλου σε ποσοστό 9,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Επισημαίνεται ότι η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου επετεύχθη σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον όπου η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας έχει μειώσει αισθητά την καταναλωτική δαπάνη των πολιτών ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται αμείωτος ο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδου.

Τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου 2013 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2012 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Σεπτεμβρίου, 2013 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 354,20 εκατ. (Ευρώ 350,37 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2012) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 635,01 εκατ. (Ευρώ 706,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2012). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 31,18 εκατ. (Ευρώ 16,00 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2012). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο του 2013 μειώθηκε κατά Ευρώ 49,76 εκατ. Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2013 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 10,34 εκατ. έναντι Ευρώ 10,33 εκατ. το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 19,03 εκατ. έναντι Ευρώ 20,17 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δεκατρία ιδιόκτητα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα δρομολογήθηκαν στην Αδριατική και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Επιπρόσθετα δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ τρίμηνο το πλοίο Superfast VI, το οποίο επωλήθη στις αρχές Απριλίου 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε αύξηση 6,7% σε επιβάτες, αύξηση 6,7% σε Ι.Χ. οχήματα και αύξηση 1,3% σε φορτηγά οχήματα, σε συνολικά 1,4% λιγότερα δρομολόγια.

Κατά το εννεάμηνο του 2013 τα πλοία της Attica Group στην Αδριατική αύξησαν το μερίδιο αγοράς κατά δύο μονάδες στους επιβάτες, στο 35% και κατά μιάμιση μονάδα στα Ι.Χ. οχήματα, στο 30%, ενώ το μερίδιο αγοράς παρέμεινε σταθερό στα φορτηγά οχήματα, στο 36%. Το μεταφορικό έργο των πλοίων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στους επιβάτες αυξήθηκε κατά 13,4% (447.759 επιβάτες), στα φορτηγά οχήματα αυξήθηκε κατά 2% (85.848 φορτηγά οχήματα) και στα Ι.Χ. οχήματα αυξήθηκε κατά 12,9% (93.659 Ι.Χ. οχήματα). Στις γραμμές της Αδριατικής ο Όμιλος εκτέλεσε 0,6% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012.

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο και Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη το εννεάμηνο 2013 καθώς και στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες από 1η Ιουλίου μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2013, το μεταφορικό έργο των πλοίων αυξήθηκε στους επιβάτες κατά 6,2% (2.780.772 επιβάτες), στα φορτηγά οχήματα αυξήθηκε κατά 5,4% (115.979 φορτηγά οχήματα) και στα Ι.Χ. οχήματα αυξήθηκε κατά 2,4% (336.184 Ι.Χ. οχήματα). Στις γραμμές εσωτερικού εκτελέστηκαν 0,7% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού κατά τρόπο κοινά αποδεκτό και εξετάζει σχέδια μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης που θα μπορούν να κριθούν εκατέρωθεν αποδεκτά.

Ο Όμιλος, παράλληλα με τις εξελισσόμενες συζητήσεις με τις τράπεζες, συνεχίζει να εξετάζει μία σειρά από ενέργειες για τον περαιτέρω περιορισμό του κόστους λειτουργίας, τη βελτίωση του ταμειακού κύκλου και γενικότερα την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση, επεξεργάζεται σχέδια ανάπτυξης νέων δρομολογίων και αξιολογεί νέους συνδυασμούς δρομολογίων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.