Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία

32
Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία

Η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία THE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό να αξιολογηθούν τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη του Ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου (shipping cluster). Η έρευνα παρουσιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν ο Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της ΕΕΕ Θεόδωρος Βενιάμης όπου το πάνελ το συντόνισε ο Τίμος Χριστοδούλου.

Ο κ. Βασίλης Αντωνιάδης, επικεφαλής της BCG στην Ελλάδα δήλωσε ότι “Tα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η ναυτιλία, έχοντας ήδη σημαντική συμβολή στο Ελληνικό ΑΕΠ, μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας την Ελληνική οικονομία σε ρευστότητα, απασχόληση, συνεισφορά στο ΑΕΠ και επενδύσεις, τόσο στη ναυτιλία , όσο και σε πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας όπως και στο παρελθόν. Ενδεικτικά παραδείγματα ήδη από τη δεκαετία του 1960 αποτελούν η ίδρυση ναυπηγείων και διυλιστηρίων, αερομεταφορέων, μεγάλες επενδύσεις σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα” Η κα Camille Egloff-Γκίκα, Επικεφαλής των Ναυτιλιακών μελετών για την ΝΑ Ευρώπη τόνισε ότι “Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους κλάδους στην Ελλάδα με παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το μέσο λειτουργικό κόστος του ελληνόκτητου στόλου είναι 23% ανταγωνιστικότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα για την προσέλκυση επενδύσεων στον κλάδο, την πρώτη προτεραιότητα για την ελληνική οικονομία αυτή την περίοδο.”

Μεθοδολογία

Η μελέτη βασίστηκε στην εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία της BCG από αντίστοιχα έργα, στην ιδιόκτητη βάση δεδομένων της, με benchmarks λειτουργικών εξόδων των πλοίων καθώς και σε συνεντεύξεις με ειδήμονες και παράγοντες του κλάδου διεθνώς. Για την αξιολόγηση της συνεισφοράς ήταν αναγκαία η εκτίμηση των άμεσων, έμμεσων και επαγωγικών οικονομικών ωφελειών που σχετίζονται με τον Ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο.

Πέραν της ναυτιλίας, εξετάστηκε η δραστηριότητα των εφοπλιστών και σε άλλους τομείς της Ελληνικής οικονομίας καθώς και η κοινωνική τους προσφορά. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και παρατίθενται στη μελέτη συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου στην Ελλάδα. Απώτερος σκοπός των προτάσεων αυτών είναι να αυξηθεί η συνεισφορά της ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία.

Κύρια πορίσματα

1 Οικονομικά οφέλη:

Συνολικά, ο ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει περίπου €13,4 δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του Ελληνικού ΑΕΠ, βάσει στατιστικών του 2010. Η άμεση συνεισφορά του βασικού ναυτιλιακού κλάδου υπολογίζεται στα περίπου €7,6

δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 3,5% του Ελληνικού ΑΕΠ. Από αυτά, η ποντοπόρος ναυτιλία έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά, προσφέροντας €6,5 δισεκατομμύρια. Επιπροσθέτως, ο Ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει έμμεσα, μέσω των υποστηρικτικών υπηρεσιών της ναυτιλίας, €2,3 δισεκατομμύρια ενώ €3,4 δισεκατομμύρια είναι τα υπολογιζόμενα επαγωγικά οφέλη

Η συνολική συνεισφορά του Ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου στο ΑΕΠ παραμένει σταθερή διαχρονικά, γεγονός που υποδεικνύει ότι για το έτος 2013 θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε περισσότερο από 7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας δεδομένης της συρρίκνωσης του Ελληνικού ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια

Ο Ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος υπολογίζεται ότι απασχολεί περισσότερα από 165.000 άτομα, δηλαδή το 3,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα (παλαιότερες μελέτες έχουν υπολογίσει ότι η άμεση και επαγωγική απασχόληση στον ναυτιλιακό κλάδο συμβάλει σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας).

2 Επενδύσεις πέραν της ναυτιλίας και κοινωνικά οφέλη

Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν ναυτιλιακά κεφάλαια στους βασικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας όπως η Ενέργεια, οι Μεταφορές, οι Κατασκευές, η Τραπεζική, ο Τουρισμός, η Τεχνολογία και το Λιανεμπόριο. Σημαντικό κομμάτι των επενδύσεων βρίσκεται επίσης και στον τομέα των Ακινήτων. Οι προαναφερθείσες επενδύσεις υποστηρίζουν το ΑΕΠ και την απασχόληση στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας έτσι την επιπρόσθετη διαχρονική συνεισφορά του Ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου στην οικονομία της χώρας

Οι Έλληνες εφοπλιστές στηρίζουν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια μέσω των ατομικών τους φιλανθρωπιών, μέσω της Ένωσης

Ελλήνων Εφοπλιστών καθώς και μέσω των κοινωφελών τους ιδρυμάτων.

Ενδεικτικά παραδείγματα ιδρυμάτων των Ελλήνων εφοπλιστών αποτελούν τα ιδρύματα Ευγενίδου, Λασκαρίδη, Λεμού, Λάτση, Νιάρχου, Πατέρα, Τσάκου, Ωνάση κλπ.

Μελλοντικά, η Ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. 5 συγκεκριμένες δράσεις βάσει βέλτιστων πρακτικών διεθνώς μπορούν ενισχύσουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και ως αποτέλεσμα, να αυξήσουν τον αντίκτυπο της στην Ελληνική οικονομία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συνέχιση της συμβολής της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία ειδικά στην παρούσα συγκυρία σημαίνει δράση τόσο από την πλευρά του κράτους, ώστε να δώσει ώθηση στον κλάδο με τις προτεινόμενες δράσεις, όσο και από την πλευρά του κλάδου για την προσέλκυση νέων επενδυτών και την ενίσχυση του cluster.

Ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στην μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική

της χώρας π.χ. πρόσφατα η Σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο δράσης με

στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Σουηδικής ναυτιλίας στην παγκόσμια αγορά.

Απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων και μείωση γραφειοκρατίας π.χ. η Σιγκαπούρη αντικατέστησε τις αργές και γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες με ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαθέσιμο όλο το 24ωρο  Σταθερό και ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού που υπάρχει για τη νηολόγηση πλοίων και για την προσέλκυση εγκατάστασης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων π.χ. η Μάλτα η οποία παρέχει κίνητρα με στόχο την αύξηση του αριθμού νεοτέρων πλοίων υπό τη σημαία της με αποτέλεσμα σήμερα η Μάλτα να έχει το μεγαλύτερο νηολόγιο στην Ευρώπη

Αύξηση εγγραφών σε ναυτικές σχολές με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η απασχόληση των ελλήνων στην ναυτιλία π.χ. η Αγγλία η οποία παρέχει οικονομική βοήθεια σε οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν ναυτική εκπαίδευση με αποτέλεσμα ο αριθμός των νέων που επιλέγουν ναυτικές ακαδημίες να διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Αναβάθμιση ποιότητας εκπαίδευσης και δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης π.χ. οι Φιλιππίνες οι οποίες αποτελούν το νούμερο ένα έθνος εκπαίδευσης ναυτικών, φροντίζει η ναυτική εκπαίδευση / κατάρτιση να ακολουθεί διεθνή πρότυπα.__

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.