Πρόταση Κανονισμού της Ε. Επιτροπής σχετικά με τη νέα λιμενική πολιτική

Πρόταση Κανονισμού της Ε. Επιτροπής σχετικά με τη νέα λιμενική πολιτική

7
Πρόταση Κανονισμού της Ε. Επιτροπής σχετικά με τη νέα λιμενική πολιτική

Πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την Πρόταση Κανονισμού της Ε. Επιτροπής σχετικά με τη “θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων”, στην οποία ο ευρωβουλευτής ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος έχει οριστεί εισηγητής για το ΕΛΚ.

Η Ε. Επιτροπή παρουσίασε τις βασικές γραμμές και στόχους της νομοθετικής της Πρότασης για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, η οποία αυτή τη φορά δεν περιλαμβάνει τα εργασιακά θέματα, τη διαχείριση φορτίου και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών πλοίων.

Βασικό σημείο σύγκλισης μεταξύ των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων, κατά την ανταλλαγή απόψεων, ήταν ότι η εν λόγω Πρόταση Κανονισμού αποτελεί βάση συζήτησης. Δεδομένου όμως των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών που ισχύουν στα διάφορα ευρωπαϊκά λιμάνια, η Πρόταση αυτή θα χρειαστεί προσαρμογές και βελτιώσεις, ώστε να μπορέσει να τύχει της ευρείας συναίνεσης που απαιτείται. Υπενθυμίζεται ότι η Ε. Επιτροπή έχει προσπαθήσει ήδη δύο φορές τα τελευταία 6 χρόνια να διαμορφώσει ένα κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, χωρίς επιτυχία αφού και τις δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απορρίψει τις Προτάσεις της.

Ως εισηγητής από πλευράς του ΕΛΚ, ο ευρωβουλευτής ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος επιβεβαίωσε την πρόθεση και ετοιμότητά του για την έναρξη εποικοδομητικού και ουσιαστικού διαλόγου, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος που θα δώσει λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό ότι στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας στο Ε. Κοινοβούλιο έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου η πραγματοποίηση δημόσιας ακρόασης στην Επιτροπή Μεταφορών, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν, πέραν των μελών της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς.

Οι κύριες αιτίες των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας είναι, μεταξύ άλλων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ λιμένων, ο οποίος συνδέεται με τις πρακτικές δημόσιας χρηματοδότησης των λιμενικών υποδομών και την συχνά ελλειμματική διαφάνεια στη χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης, οι περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά, οι επαπειλούμενες κακές επιδόσεις και συνδέσεις των λιμένων με την ενδοχώρα, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των λιμένων με ταυτόχρονο σεβασμό του περιβάλλοντος.

Προκλήσεις που επιβεβαιώνουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού περιβάλλοντος και ισότιμων όρων ανταγωνισμού τόσο για τις δια-λιμενικές όσο και για τις ενδο-λιμενικές σχέσεις στην Ε.Ε., όπως άλλωστε επεσήμανε η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Μεταφορών.

Ενόψει της νομοθετικής διαδικασίας που μόλις ξεκίνησε, ο κ. Κουμουτσάκος είχε ενημερωτικές συναντήσεις  με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (European Sea Ports Organisation-ESPO) κα Ι. Ryckbost, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ναυτιλιακών πρακτόρων (Εuropean Αssociation for forwarding, transport, logistics and customs services – CLECAT), τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφοπλιστών (European Community Shipowner’s Association-ECSA) κ. P. Verhoeven.

Στην Ελλάδα ο κ. Κουμουτσάκος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Ναυτιλίας και κ. Μ. Βαρβιτσιώτη και τον επικεφαλής του Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ) κ. Γ. Ανωμερίτη.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.