Ολοκλήρωση διαγωνισμών και έγκριση έργων

Ολοκλήρωση διαγωνισμών και έγκριση έργων

4
Ολοκλήρωση διαγωνισμών και έγκριση έργων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε:

α.  Την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων 2013-2014 προϋπολογισμού 750.000 Ευρώ. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 12 εταιρίες. Μειοδότης ανεδείχθη η εταιρία «Αψίδα Τεχνική με έκπτωση 54%.

β.  Την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας σε όλα τα λιμάνια του ΟΛΠ για τα έτη 2013-2014» προϋπολογισμού 750.000 Ευρώ, με Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας βάσει του Ν. 3669/08 και των νομοθετημένων ισχυόντων προτύπων ΥΠΕΧΩΔΕ. Σημειώνεται ότι τα έργα βελτίωσης αφορούν το εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας του ΟΛΠ από τη Σχόλη Δοκίμων μέχρι το Πέραμα, όπου υπάρχουν κρηπιδότοιχοι (ντόκια) μήκους 37,7 χλμ. και

γ. Τη συνέχιση του έργου του νέου κρηπιδώματος Κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο, του οποίου η θεμελίωση είχε αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω βυθοκορυμάτων. Το έργο ως γνωστόν δαπάνης 3,5 εκ. Ευρώ, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 30.03.2014.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.