Η αυξητική εξέλιξη των εργασιών στον τομέα της κρουαζιέρας

Η αυξητική εξέλιξη των εργασιών στον τομέα της κρουαζιέρας

2
Η αυξητική εξέλιξη των εργασιών στον τομέα της κρουαζιέρας

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε την εκτέλεση του έργου για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του προϋπολογισμού 922.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο θα ανατεθεί μετά από διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας και θα αφορά κυρίως έργα αισθητικής αναβάθμισης και επισκευών του λιμένα.

Όπως είναι γνωστό οι εγκαταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. επεκτείνονται σε έκταση κρηπιδωμάτων 37,7 χλμ. με τεράστιους χερσαίους χώρους κτιρίων και μηχανημάτων. Τα έργα θα αφορούν παρεμβάσεις για τα έτη 2013 και 2014.

Ήδη έχει ξεκινήσει η αισθητική και χρηστική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λιμένα με νέους χρωματισμούς, πινακίδες οδηγιών σε όλες τις Πύλες με σύγχρονα σύμβολα, εσωτερική ανάπτυξη πρασίνου με 1000 νέα φυτά, χρωματισμούς των κρηπιδωμάτων και νέες διαγραμμίσεις για την κίνηση αυτοκινήτων και πεζών.

Τέλος, το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού:

(α) για την προμήθεια 18 καινούργιων περονοφόρων μηχανημάτων,

(β) το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης για τη μίσθωση με δυνατότητα εξαγοράς 5 μεταχειρισμένων λεωφορείων αστικού τύπου και

(γ) την εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «Τζετ Φέρρυ 1», το οποίο έχει κριθεί επικίνδυνο και επιβλαβές με 30% έκπτωση επί της τιμής του προηγούμενου διαγωνισμού.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε., μετά και τις πρόσθετες έρευνες του βυθού θεμελίωσης (από ΕΜΠ και ΕΛΚΕΘΕ), καθώς και τις αποφάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου ενέκρινε τη συνέχιση του έργου «κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Αγίου Νικολάου», το οποίο ως γνωστό έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής) και ήδη εκτελείται. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013, οπότε μαζί με το νέο Διεθνή Σταθμό Επιβατών Κρουαζιέρας Γ΄ (Άγιος Νικόλαος) θα δοθεί για λειτουργία από τη νέα περίοδο κρουαζιέρας, που αρχίζει την 1η Απριλίου 2014.

Με τη λειτουργία των δύο νέων θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων, οι συνολικές θέσεις κρουαζιέρας αυξάνονται σε 11 το 2014, ενώ μετά την έγκριση από την Ε.Ε. και των νέων κρηπιδωμάτων για πλοία νέας γενιάς (2-3) με επιδότηση μάλιστα 95%, οι θέσεις θα αυξηθούν από το 2016 σε 14 θέσεις ελλιμενισμού, καθιστώντας τον Πειραιά, στον μεγαλύτερο κόμβο εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων της Ευρώπης και το μοναδικό μεγάλο και σύγχρονο κόμβο στη Μεσόγειο.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε., Γιώργος Ανωμερίτης: «Η κρουαζιέρα αποτελεί το δεύτερο μεγάλο τομέα δραστηριοτήτων του ΟΛΠ Α.Ε., μετά φυσικά από τον τομέα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Η αυξητική εξέλιξη των εργασιών του τομέα αιτιολογεί και την ιδιαίτερη επενδυτική φροντίδα του ΟΛΠ Α.Ε. προς τους πελάτες του, καθώς κα την εξέλιξη του δικού του επενδυτικού έργου. Για τη λιμενική βιομηχανία της κρουαζιέρας το θέμα μετά και τις τελευταίες αποφάσεις ένταξης έργων του ΟΛΠ στο ΕΣΠΑ, δεν είναι πλέον οι υποδομές στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά σε όλα τα περιφερειακά λιμάνια, και προς αυτήν πλέον την κατεύθυνση εργάζεται εντατικά η Ένωση Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ)».

Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό πείραμα για θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διεξάγεται αυτές τις ημέρες από τον ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος SEE MARINER. Το πείραμα αφορά τον εντοπισμό πετρελαϊκών κηλίδων στον ευρύτερο θαλάσσιο λιμενικό χώρο σε συνθήκες ημέρας και νύχτας.

Για το έργο αυτό συνεργάζονται οι Υπηρεσίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.E., τα Τμήματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, τα Τμήματα Υδροληψίας και ηλεκτρολογίας σε συνεργασία με τη HEC.

Το πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί αφορά τον εντοπισμό πετρελαίου στο θαλασσινό νερό με θερμική κάμερα και μέσω συστήματος AIS, ώστε μετά τον εντοπισμό να δημιουργούνται συνθήκες ανακάλυψης και του ρυπαντή.

Όπως είναι γνωστό ο ΟΛΠ Α.Ε. από το 2011 έχει κυρηχθεί ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ (ECOPORT) από την ESPO (Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων) με πιστοποίηση Lloyd’s και μέσα από καθημερινές μετρήσεις, παρεμβάσεις και προγράμματα, συνεχώς βελτιώνει τις οικολογικές του παρεμβάσεις, ώστε να διατηρεί τον τίτλο του ECOPORT ενεργό.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.