92η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας του IMO

92η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας του IMO

7
92η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας του IMO

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), αναφερόμενη στις εργασίες της 92ας Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας του IMO, κάνει γνωστά τα
ακόλουθα:

Κυρίαρχο θέμα της ημερησίας διατάξεως και των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στην ολομέλεια της Επιτροπής, αλλά ιδιαίτερα στην ειδική Ομάδα Εργασίας για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, ήτο το ναυτικό ατύχημα του κρουαζιεροπλοίου COSTA CONCORDIA, που συνέβη στις 13 – 1 – 2012
πλησίον των Ιταλικών ακτών.
Με την έναρξη της Συνόδου, ο Γενικός Γραμματέας συνεχάρη την αντιπροσωπεία της Ιταλίας και τις Ιταλικές Αρχές για το εμπεριστατωμένο πόρισμα που συνέταξαν και υπέβαλαν στον IMO.

Η Επιτροπή, κατόπιν εξετάσεως των στοιχείων του πορίσματος και τα αποτελέσματα των εργασιών της ως άνω ειδικής Ομάδας Εργασίας, που ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου, κατέληξε στην καταγραφή συγκεκριμένων θεμάτων που θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα από τις αρμόδιες τεχνικές
Υποεπιτροπές, ούτως ώστε στην προσεχή 93η Σύνοδο να υποβληθούν οι σχετικές αναφορές, προκειμένου, για τα θέματα που θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των, να ληφθούν αποφάσεις όσον αφορά την τροποποίηση κανονισμών των Διεθνών Συμβάσεων για θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια – safety, τη ναυτική εκπαίδευση – STCW, τη Δ.Σ. Σύμβαση MARPOL για τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας – ISM.
H επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της ιδιαίτερα
στοιχεία που αναφέρονται στο πόρισμα των Ιταλικών Αρχών – Casualty Investigation Report – που έχουν σχέση:

§
Με τον αριθμό των επιβατών που μετέφερε το πλοίο.
§        Το σχεδιασμό ταξιδίου – voyage planning.

§     Την ταχύτητα που έπλεε το πλοίο κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης.

§       Τον φωτισμό της ακτής που παρέπλεε τη στιγμή εκείνη το πλοίο.
§       Την αντίδραση του πλοιάρχου και των
ναυτίλων αξιωματικών, όταν αντελήφθησαν τον κίνδυνο.
§       Την ταχύτητα εκτίμησης του κινδύνου από τους υπεύθυνους αξιωματικούς.

§      Την έκταση της βλάβης που υπέστη σε στεγανά διαμερίσματα.
§      Την ταχύτητα με την οποία ο πλοίαρχος ενημέρωσε τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές για έρευνα και διάσωση – SAR Authorities.
§     Τη λειτουργία του γενικού συναγερμού κινδύνου.
§    Την ταχύτητα με την οποίαν ενήργησε το πλήρωμα για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης.
§     Το βαθμό που επηρεάστηκε η ευστάθεια του πλοίου από το εκτεταμένο ρήγμα.
§    Το γεγονός ότι το πλοίο πληρούσε τους οικείους κανονισμούς των Διεθνών Συμβάσεων και ήταν εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας.
§    Το γιγαντισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή κρουαζιεροπλοίων κλπ.
Η αναφορά της Ομάδος Εργασίας, την οποία εξέτασε η ολομέλεια της Επιτροπής, υποδεικνύει την περαιτέρω μελέτη κανονισμών που έχουν σχέση με την κατασκευή των επιβατηγών πλοίων και ιδιαίτερα των κρουαζιεροπλοίων όπως:
§    Τη στεγανή υποδιαίρεση.
§    Την ευστάθεια.
§    Διπλά τοιχώματα σε περιοχές διαμερισμάτων στα οποία είναι μέσα εγκατεστημένα ζωτικής σημασίας μέσα ασφαλείας του πλοίου.
§  Την κατανομή αντλιών και την ικανότητα άντλησης υδάτων από στεγανά διαμερίσματα ευαίσθητων χώρων.
§  Τις ηλεκτρογεννήτριες ανάγκης – emergency generators.

Επίσης υποδείξεις γίνονται για μελέτη πολλών θεμάτων που ανήκουν στους επιχειρησιακούς τομείς – operationals όπως:
§   Τα σωστικά μέσα.

§   Την ετοιμότητα και ικανότητα του
πληρώματος στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
§    Την εκτέλεση ειδικών γυμνασίων.

§     Τους σταθμούς συγκέντρωσης.

§     Την επικοινωνία της γέφυρας με το
προσωπικό ασφαλείας.
§    Την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης SAR κλπ.

Τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης του κλάδου της κρουαζιέρας, αντιπροσωπίες των οποίων συμμετείχαν στις εργασίες της Συνόδου, συνέβαλλαν στην προσπάθεια αντικειμενικής εκτίμησης των καταστάσεων, καθώς και στην εκτέλεση των αναγκαίων μελετών από επιστημονικά ιδρύματα. Στο
σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι, το έμπρακτο ενδιαφέρον έδειξαν τα συλλογικά ως άνω όργανα του κλάδου της κρουαζιέρας αμέσως μετά το ατύχημα του COSTA CONCORDIA όπου, με σχετικές εγκυκλίους συνέστησαν στα μέλη των διαχειριστριών εταιρειών κρουαζιεροπλοίων, την εφαρμογή, σε εθελοντική βάση, μέτρων ασφαλείας, πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, σχετικά με τα σωστικά μέσα, τα γυμνάσια επιβατών κλπ.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.