Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΕΝ

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΕΝ

4
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΕΝ

Στις 22 και 23 Μαΐου 2013, στην αίθουσα των εκδηλώσεων και συνεδριάσεων της ΠΕΠΕΝ- πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, σύμφωνα με το Καταστατικό, προκειμένου τα μέλη της :

1) Nα εγκρίνουν :

α. Το Διοικητικό Απολογισμό 2012

β. Τον Προγραμματισμό Δράσης 2013

γ. Τον Οικονομικό Απολογισμό 2012

2) Να εκλέξουν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ΠΕΠΕΝ  2013

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθησαν και οι πλοίαρχοι όλων των τάξεων υπερψήφισαν το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και ενέκριναν ομόφωνα τον προγραμματισμό δράσης για το 2013.