Προδιαγραφές για την εκπόνηση γενικών προγραμματικών σχεδίων Λιμένων

Προδιαγραφές για την εκπόνηση γενικών προγραμματικών σχεδίων Λιμένων

8
Προδιαγραφές για την εκπόνηση γενικών προγραμματικών σχεδίων Λιμένων

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την αρμοδιότητα του συνολικού σχεδιασμού και χάραξης της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη των λιμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, πλοίων και φορτίων, έχει εκπονήσει και παρουσιάσει νέα Λιμενική Στρατηγική, πενταετούς ορίζοντα.

 Η Στρατηγική απαιτείται για:

·                    Την ανάπτυξη των λιμένων με βάση ολοκληρωμένο σχέδιο 

·                    Την περιφερειακή ανάπτυξη 

·                    Τη διασφάλιση του συντονισμού των παρεμβάσεων

·                    Την ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

·                    Την ορθολογική κατανομή των πόρων 

·                    Την προσαρμογή στις σημερινές – διεθνείς εξελίξεις

Η Στρατηγική στοχεύει στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την εδαφική συνοχή της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοινώνει σήμερα τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων (MasterPlan) των 32 λιμένων διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντος, οι οποίες και επισυνάπτονται με τον παρόν Δελτίο Τύπου. Οι εν λόγω προδιαγραφές διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του λιμένα.

Θυμίζουμε ότι οι λιμένες της χώρας μας κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Σε λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, σε λιμένες εθνικής σημασίας, σε λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος και σε λιμένες τοπικής σημασίας. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να εκπονηθούν ή επικαιροποιηθούν όπου ήδη είχαν εκπονηθεί από τα 32 λιμάνια σε πρώτη φάση προγραμματικά σχέδια τα οποία θα προσδιορίζουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την λειτουργικότητα και ασφάλια του λιμένα

Μετά την εκπόνηση του Προγραμματικού Σχεδίου κάθε λιμένα, και προ της υποβολής του προς έγκριση στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, θα πρέπει να λαμβάνεται η γνώμη του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο λιμένας, μέσω σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, δήλωσε σχετικά: «Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι η χώρα να διαθέτει σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις, που θα μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και θα είναι σε θέση να σταθούν με αξιώσεις στο διεθνή ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο, διά της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, σχεδίασε και παρουσιάζει σήμερα τις τεχνικές προδιαγραφές, με τις οποίες θα εκπονούνται ή θα αναθεωρούνται τα master plan των λιμένων. Θέτουμε τις βάσεις ώστε οι ελληνικοί λιμένες να γίνουν πραγματικά οχήματα ανάπτυξης για τον τόπο μας.»

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.