Η Επιτροπή εγκρίνει 71 εκατ. για το αεροδρόμιο Χανίων

Η Επιτροπή εγκρίνει 71 εκατ. για το αεροδρόμιο Χανίων

3
Η Επιτροπή εγκρίνει 71 εκατ. για το αεροδρόμιο Χανίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επένδυση 71 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την επέκταση του αεροδρομίου των Χανίων.

Η επένδυση αυτή δίνει μια πραγματική ώθηση στην Κρήτη όσον αφορά την προσέλκυση τουριστών και  επιχειρήσεων. Το αεροδρόμιο αποτελεί επίσης τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Αεροδρομίων για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη.

Το σχέδιο προβλέπει ένα τετραώροφο κτίριο τερματικού σταθμού, την κατασκευή ενός εξαώροφου πύργου ελέγχου και έναν διώροφο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και μια νέα μονάδα διαχείρισης αποβλήτων. Το έργο επέκτασης και εκσυγχρονισμού θα βοηθήσει στην εναρμόνιση του αεροδρομίου με τα πρότυπα διεθνών οργανισμών, όπως της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙATA). Στόχος είναι να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για τους επιβάτες.

Σχολιάζοντας την απόφαση ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Johannes Hahn δήλωσε: “Το έργο αυτό δείχνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συμβάλουν τόσο στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στο αεροδρόμιο των Χανίων, σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, όχι μόνο θα βελτιώσει την πρόσβαση στην Κρήτη, αλλά θα είναι και ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ανάπτυξης στο νησί, διότι θα προσελκύσει περισσότερους τουρίστες και επενδυτές.

Το έργο θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ενώ 17 θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωση του έργου, η οποία αναμένεται εντός του 2015.

Η επένδυση γίνεται μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται “Ενίσχυση της προσπελασιμότητας” στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας “Αεροπορικές μεταφορές – Αεροδρόμια περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης”. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΤΠΑ, θα συμβάλει με 71 εκατ. € σε μια συνολική επένδυση ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Ιστορικό:

Πρόκειται για ένα «μεγάλο έργο», του οποίου η συνολική επένδυση (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) είναι άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ και ως εκ τούτου υπόκειται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ άλλου είδους έργα εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Για την Ελλάδα διατίθενται 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στον τομέα της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2007-2013.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.