Θετική εξέλιξη στην Πρόταση Οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων από το...

Θετική εξέλιξη στην Πρόταση Οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα

4
Θετική εξέλιξη στην Πρόταση Οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα

Καταρχήν συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών επετεύχθη σήμερα, μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, στην πρόταση Οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (τροποποίηση της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ). Ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι μετά από έντονη και μακρόχρονη διαπραγμάτευση επετεύχθη μια ισορροπημένη συμφωνία που αντικατοπτρίζει τις βασικές προτεραιότητες του Ε. Κοινοβουλίου, λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των πλευρών χωρίς να αφίσταται των προνοιών της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour Convention-MLC).

Έτσι το αποτέλεσμα της σημερινής συμφωνίας, όπως άλλωστε και η ΔΣ MLC, διασφαλίζει την προάσπιση των δικαιωμάτων των ναυτικών και ισότιμους όρους ανταγωνισμού υπέρ των χωρών και των πλοιοκτητών που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στους ναυτικούς και να τους προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό πλοίων με περιορισμένο επίπεδο ασφαλείας.

Η επιτευχθείσα συμφωνία αναμένεται να υιοθετηθεί τους αμέσως προσεχείς μήνες από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ασφάλειας στη θάλασσα είναι ο έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα (Port State Control) προκειμένου να εξακριβώνεται, αφενός, ότι η κατάρτιση του πλοιάρχου και των αξιωματικών επί του σκάφους, καθώς και η κατάσταση πλοίου και του εξοπλισμού του, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και, αφετέρου, ότι το σκάφος είναι στελεχωμένο και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία ώστε να μην πλέουν τα πλοία υπό επισφαλείς συνθήκες, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) εγκρίθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) στις 23 Φεβρουαρίου 2006. Καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις ναυτικής εργασίας επί του πλοίου (τίτλος Ι της σύμβασης), τις συνθήκες απασχόλησης (τίτλος ΙΙ), την ενδιαίτηση, τις δυνατότητες ψυχαγωγίας, τη σίτιση και την τροφοδοσία (τίτλος ΙΙΙ), την προστασία της υγείας, την υγειονομική περίθαλψη, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση και προστασία (τίτλος IV) και τη συμμόρφωση και εφαρμογή (τίτλος V). Πρόκειται να αντικαταστήσει τις 37 υπάρχουσες συμβάσεις της ΔΟΕ και τις σχετικές συστάσεις που έχουν θεσπιστεί από το 1920 και οι οποίες αποτελούν τον πρώτο συνεκτικό ναυτικό εργατικό κώδικα για περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ναυτικούς παγκοσμίως. Η 30ή κύρωση της MLC πραγματοποιήθηκε την 20ή Αυγούστου 2012, καθιστώντας δυνατή την έναρξη ισχύος της σύμβασης έναν χρόνο αργότερα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.